Dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi

17 yanvar 2020-ci il tarixdə Riyaziyyat-informatika fakültəsində İnformatika kafedrasının doktorantı Atilla Bingöl və Riyazi analiz kafedrasının doktorantı M.Ələsgərovun dissertasiya işinin müzakirəsi keçirildi. Müzakirədə Bakı şəhərindən gələn AMEA-nın müxbir üzvü professor Bilal Bilalov, professor Aqil Xanməmmədov və professor Fərman Məmmədov iştirak edib.