Qanlı Yanvar

Riyaziyyat-informatika fakültəsində Qanlı 20 yanvar hadisələrinə həsr edilmiş tədbir keçirildi.

Qatil gülləsinə qurban gedərkən,
Gözünü sabaha dikdi şəhidlər.
Üçrəngli bayrağı öz qanlarıyla
Vətən torpağına çəkdi şəhidlər.