“Natamam diferensial tənliklər. Onların həll üsullarına aid misal həlli” mövzusunda açıq dərs keçirilmişdir

14 noyabr 2022-cı il tarixdə Riyazi analiz kafedrasının müəllimi Bahar Vəliyevanın Riyaziyyat və İnformatika müəllimliyi 3-1 kursunda Adı diferensial tənliklər fənnindən seminar dərsi keçirilmişdir. “Natamam diferensial tənliklər. Onların həll üsullarına aid misal həlli” mövzusunda açıq dərsin məqsədi Riyaziyyat və informatika müəllimliyi ixtisasının tələbələrinə diferensial tənliklərlə modelləşdirilən proseslərin əsas tipləri ilə tanış etmək, diferensial tənliklərin həlli

Read More

QƏHRƏMANLAR UNUDULMUR

4 noyabr 2022-ci il Riyaziyyat-informatika fakültəsidə əlamətdar gün idi. Bu əlamətdar günün səbəbi 2005-2009-cu ildə Gəncə Dövlət Universitetinin riyaziyyat-informatika fakültəsinin Riyaziyyat ixtisasında təhsil almış Şəhid Vidadi İsrafilovdur. Vidadi İsrafilov 8 iyun 1987-ci ildə Daşkəsəndə anadan olub. 2005-2009-cu ildə Gəncə Dövlət Universitetinin riyaziyyat-informatika fakültəsində təhsil alandan sonra təyinatla kəndinə müəllim olaraq qayıtdı. Sonradan yenidən Gəncəyə köçmüşdü.

Read More

“Törəməyə nəzərən həll olunmayan adi diferensial tənliklərin həlli. Parametr daxil etmənin ümumi üsulu” mövzusunda açıq dərs keçirilmişdir.

04 noyabr 2022-cı il tarixdə Riyazi analiz kafedrasının b.m. Səbinə İbrahimovanın İnformatika müəllimliyi 2 kursunda Adi diferensial tənliklər fənnindən “Törəməyə nəzərən həll olunmayan adi diferensial tənliklərin həlli. Parametr daxil etmənin ümumi üsulu” mövzusunda açıq dərsi keçirilmişdir. Mövzunun məqsədi tələbələrə törəməyə nəzərən həll olunmayan tənliklərlə tanış etmək və həlli yolların mənimsətməkdir. Burada həm də Klero və

Read More

ZƏFƏR SƏLNAMƏSİ

03.11.2022-ci il tarixində Riyaziyyat informatika fakültəsinin tələbələrinin iştirakı ilə “Zəfər səlnaməsi” adlı möhtəşəm tədbir keçirilmişdir. 27 sentyabr 2020-ci il… O gün Azərbaycanın tarixində, qəhrəmanlıq salnaməsində yeni səhifə açdı. Bu səhifə Azərbaycan əsgərinin şücaəti, zəfər yürüşü, Ordumuzun Vətən uğrunda savaşı ilə yazıldı. Ali Baş Komandan İlham Əliyevin haqq mübarizəsinə başlamaq əmri xalqın sevincinə, coşqusuna səbəb oldu,

Read More

“HTML-də siyahıların yaradılması” mövzusunda açıq dərs keçirilmişdir.

19 oktyabr 2022-cı il tarixdə İnformatika və cəbr kafedrasının baş müəllimi Samirə Cəfərovanın Riyaziyyat və informatika müəllimliyi 5 kursunda Web sənədlərin hazırlanma texnologiyası fənnindən mühazirə dərsi keçirilmişdir. “HTML-də siyahıların yaradılması” mövzusunda açıq dərsin mahiyyəti qrafiki təqdimatlardan istifadə olunmuşdur. Mövzunun əsas məqsədi tələbələrə siyahılar saytlarda necə yaradılmasını başa salmaq, sərbəst şəkildə saytların yaradılmasını öyrətməkdir. Dərsdə kafedra

Read More

“Bir neçə funksiyadan asılı funksionallar. Yüksək tərtibli törəmədən asılı funksionallar üçün Eyler-Puasson tənliyi” mövzusunda açıq dərs keçirilmişdir

19 oktyabr 2022-cı il tarixdə Ümumi riyaziyyat kafedrasının baş müəllimi Samirə Abbasovanın Riyaziyyat müəllimliyi 3 kursunda Variasiya hesabı və optimallaşdırma fənnindən mühazirə dərsi keçirilmişdir. “Bir neçə funksiyadan asılı funksionallar. Yüksək tərtibli törəmədən asılı funksionallar üçün Eyler-Puasson tənliyi” mövzusunda açıq dərsin mahiyyəti bir neçə funksiyadan asılı funksionalların ekstremalları müəyyən etmək üçün yüksək tərtibli funksionalların Eyler-Puasson tənliyi

Read More

GDU-nin Fəxri Professoru Quliyev Əliqulu Umud oğlu 18 oktyabrı 2022-ci ildə vəfat etmişdir.

Gəncə Dövlət Universitetinin Riyaziyyat – informatika fakültəsinə ağır itki üz vermişdir. Fakültənin Fəxri Professoru Quliyev Əliqulu Umud oğlu 18 oktyabrı 2022-ci ildə vəfat etmişdir. Quliyev Əliqulu Umud oğlu 1939-cu ildə İmişli rayonunun Sarıxanlı kəndində sadə zəhmətkeş bir ailədə dünyaya göz açmış, hələ dünyaya gəlməmiş atasını itirmiş, 7 yaşında ikən taleh onu anadan da məhrum etmişdir.

Read More

“Mikroprosessorun strukturu” mövzusunda açıq dərs keçirilmişdir.

17 oktyabr 2022-ci il tarixdə Kompüter elmləri ixtisasının 3 kursunda Mikroprosessor texnikası fənnindən İnformatika və Cəbr kafedrasının dosenti Əkrəm Aslanovun “Mikroprosessorun strukturu” mövzusunda açıq dərsi keçirilmişdir. Mühazirə mikroprosessorların ümumi iş prinsipini izah edən onun struktur elementlərinin tədrisinə həsr olunmuşdu. Mühazirədə mövzuya aid qrafiki təqdimatlardan istifadə olunurdu. Komüterdə icra olunan proqramdan gələn təlimatlara əsasən 2-lik kodların

Read More

“Birtərtibli xətti diferensial tənliklər. Bernulli və Rikkati tənliklərinə aid misal həlli” mövzusunda açıq dərs keçirilmişdir.

17 oktyabr 2022-cı il tarixdə Riyazi analiz kafedrasının müəllimi Bahar Vəliyevanın Riyaziyyat və İnformatika müəllimliyi 3-1 kursunda Adı diferensial tənliklər fənnindən seminar dərsi keçirilmişdir. “Birtərtibli xətti diferensial tənliklər. Bernulli və Rikkati tənliklərinə aid misal həlli” mövzusunda açıq dərsin məqsədi Riyaziyyat və informatika müəllimliyi ixtisasının tələbələrinə diferensial tənliklərlə modelləşdirilən proseslərin əsas tipləri ilə tanış etmək, diferensial

Read More

“İnfraqırmızı bazalı naqilsiz şəbəkələr” mövzusunda açıq dərs keçirilmişdir

13 oktyabr 2022-cı il tarixdə İnformatika və Cəbr kafedrasının b.m. Sevinc Orucovanın Kompüter elmləri ixtisasının 4 kursunda Mobil şəbəkələr texnologiyası fənnindən “İnfraqırmızı bazalı naqilsiz şəbəkələr” mövzusunda açıq dərsi keçirilmişdir. Mövzunun məqsədi mobil şəbəkələrdə istifadə olunan və naqilsiz şəbəkə növündən olan İRDA (infra qırmızı) dalğalar və port haqqında məlumat vermək. İRDA portun istifad’ imkanları və tətbiq

Read More