“20 YANVAR” QAN YADDAŞIMIZ

1990-cı il yanvar faciəsinə aparan yol azərbaycanlıların Ermənistandakı tarixi torpaqlarından növbəti kütləvi deportasiyasının, Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi cəhdlərinin geniş vüsət aldığı 1987-ci ildən başlayıb. Artan xətt üzrə davam edən gərginliyin qarşısını almaq əvəzinə, Sovet rəhbərliyi Azərbaycan xalqına qarşı dəhşətli cinayət işlədib. Yanvar faciəsi ümumxalq hüznü olmaqla yanaşı, həm də Azərbaycan xalqının iradəsinin sarsılmazlığını, mətinliyini göstərdi.Sovet

Read More

“Qış nağılı” adlı möhtəşəm tədbir keçirilmişdir.

21 dekabr 2022-ci il tarixində Riyaziyyat – informatika fakültəsində Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günü və Yeni il bayramına həsr olunmuş “Qış nağılı” adlı möhtəşəm tədbir keçirilmişdir. Tədbirdə Universitetim Humanitar işlər üzrə prorektoru dos.G.Fətəliyevanın çıxışı ilə açılmışdır. Fakültənin tələbələrinin iştirakı ilə səhnəciklər, mahnılar və rəqslər nümayiş olunmuşdur. Sizi Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni il bayramı münasibətiylə

Read More

“Mathcad mühitində standart funksiyalardan istifadə” mövzusunda açıq dərs keçirilmişdir

15.12.2022-ci il tarixdə İnformatika və Cəbr kafedrasının müəllimi Arzu Cəfərovanın Kompüterdə modelləşmə fənnindən İnformatika müəllimliyi 3 kursunda “Mathcad mühitində standart funksiyalardan istifadə” mövzusunda açıq dərs keçirilmişdir. Mathcad mühitində proqram tərtibi üçün obyektlərdən, riyazi məsələlərin həlli üçün standart funksiyalardan istifadə etmək bacarığına yiyələnmək. Hesabat bloklarını tərtib etmək vərdişlərini formalaşdırmaq. Açıq dərsdə fakültə dekanı dos.O.M.Hüseynov,dos.İ.Cabbarov, dos.T.C.Məmmədov, dos.G.Verdiyeva,

Read More

“Sketch up proqramında ev modellərinin qurulması” mövzusunda açıq dərs keçirilmişdir.

09.12.2022-ci il tarixdə İnformatika və Cəbr kafedrasının müəllimi Novruzova Günel Siyavuş qızının Tətbiqi proqram paketi fənnindən Riyaziyyat və informatika müəllimliyi 3 kursunda “Sketch up proqramında ev modellərinin qurulması” mövzusunda açıq dərs keçirilmişdir. Tətbiqi proqram paketi fənninin əsas məqsədi bu fənni öyrənməklə tələbələrin nəyi biləcəkləri, nəyə nail olacaqları və hansı vərdişlərə yiyələnəcəkləri qeyd edilir. Kompüter qrafikasının

Read More

“Python dilində dövr operatorları” mövzusunda açıq dərs keçirilmişdir.

6 dekabr 2022-ci il il tarixdə İnformatika və cəbr kafedrasının baş müəllimi Babayeva Şəkər Kompüter elmləri I kursunda Proqramlaşdırmanın əsasları-1 fənnindən mühazirə dərsi keçirilmişdir. “ Python dilində dövr operatorları” mövzusunda açıq dərsin məqsədi dövrü proseslərin proqramlaşdırılması bacarıqlarının aşılanmasıdır, Python proqramlaşdırma dilində dövrü proqramların tərtib edilməsi və onların proqramlaşdırma mühitində icra edilməsinə aid bilik, bacarıq və

Read More

“Xətti bircins olmayan sistem. Sabit əmsallı xətti bircins sistemin ümumi həllinin qurulması” mövzusunda açıq dərs keçirilmişdir.

1 dekabr 2022-cı il tarixdə Riyazi analiz kafedrasının dosenti Tahir Məmmədovun Riyaziyyat və İnformatika müəllimliyi 4 kursunda Adi diferensial tənliklər fənnindən açıq mühazirə dərsi keçirilmişdir. “Xətti bircins olmayan sistem. Sabit əmsallı xətti bircins sistemin ümumi həllinin qurulması” mövzusunda açıq dərsin məqsədi Riyaziyyat və informatika müəllimliyi ixtisasının tələbələrinə n tərtibli xətti diferensial tənliklərin bircins və qeyri

Read More

Fakültə Elmi Şurası keçirildi.

30 noyabr  2022-ci il tatixdə saat 15:00-da  Fakültə Elmi Şurasının növbəti iclası keçirilmişdir. GÜNDƏLİK MƏSƏLƏLƏR: 1. Tədris prosesinin lazımi çap materialları və onların elektron versiyaları ilə təminatı vəziyyəti (Kafedra müdirləri, Dekan müavini) 2. İnformatika və Cəbr kafedrasında fənn proqramlarının və fənlər üzrə sillabusların  yoxlanması və Fakültə Elmi Şurasında müzakirəsi (Tədris metod komissiyanın sədri) 3. Müsabiqə

Read More

“C++ dilində çoxölçülü massivlərin emalı” mövzusunda açıq dərs keçirilmişdir.

29 noyabr 2022-ci il tarixdə İnformatika və cəbr kafedrasının müəllimi Rəhimova Lalənin Riyaziyyat və informatika müəllimliyi 3 kursunda Proqramlaşdırma dilləri-2 fənnindən laboratoriya dərsi keçirilmişdir. “C++ dilində çoxölçülü massivlərin emalı” mövzusunda açıq dərsin məqsədi C++ proqramlaşdırma dilində birölçülü massivlərə aid iş bacarıqlarını mənimsəmiş tələbələrdə çoxölçülü massivlərin tərtibi və onların emalına aid bilik, bacarıq və vərdişləri formalaşdırmaqdır.Açıq

Read More

“Nəqliyyat məsələlərinin quruluşu və iqtisadi riyazi modeli. Nəqliyyat məsələsinin həlli üsullarına aid çalışma həlli” mövzusunda açıq dərs keçirilmişdir.

28 noyabr 2022-cı il tarixdə Ümumi riyaziyyat kafedrasının müəllimi Afət Qurbanovanın Riyaziyyat müəllimliyi 3 kursunda Variasiya hesabı və optimallaşdırma fənnindən “Nəqliyyat məsələlərinin quruluşu və iqtisadi riyazi modeli. Nəqliyyat məsələsinin həlli üsullarına aid çalışma həlli” mövzusunda açıq seminar dərsi keçirilmişdir. Dərsdə kafedra müdiri dos.S.ZeynallI, dos.Ü.Əfəndiyev, dos.Y.Namazov, e\n.b\m.R.Məmmədov, dos.T.Məmmədov, dos.E.Cəfərli, b\m.S.Abbasova, b\m.C.Məmmədova, b\m.K.Qaybalıyeva, müəllim P.Mustafayeva və kafedranın

Read More