Riyazi analiz

Tanırverdiyev Tofiq Sərdar oğlu

 

Riyazi analiz kafedrasının müəllimi
E-mail:

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT
25 avqust 1982-ci ildə Ermənistan Respublikasının Vardenis rayonunun Zod kəndində anadan olmuşdur.
1988-1998-ci illərdə orta məktəbdə oxumuşdur.
1998-2002-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin riyaziyyat ixtisası
2006-cı ilə GDU magistraturasının Həndəsə ixtisasını bitirib.
2011-ci ildə Analiz və funksional analiz ixtisası üzrə doktoranturaya qəbul olmuşdur

TƏHSILI VƏ ELMI DƏRƏCƏ
2006-cı ildə GDU-nu bitirib
«Parabolik və hiperbolik tip tənliklərlə təsvir olunan bəzi optimal idarəetmə məsələləri» mövzusda  elmi iş üzərində çalışır

ƏMƏK FƏALIYYƏTI
2003-2010-cü illərdə Daşkəsən rayonu Yuxarı Daşkəsən qəsəbə orta məktəbində müəllim
2010-cü ildən GDU-nun Riyazi analiz analiz kafedrasında müəllim
«Riyazi analiz», «Funksional analiz» «KDFN» fənnlərini tədris edir.
7 məqalənin müəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI
Optimal idarəetmə

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1.Ortimal control problem describing by the Caushy problem for the first order lincar hyperbolic system with twoipdependent variables. 4th Conference on Control and Optimization with İndustrial Applications COİA 2013 10-12 julyBrovets, Bulgaria
2.Оптимальное управление для линейного параболического уравнения с интегральным квадратичным критериемкачества.BDU-nun Hesablama Riyaziyyatı kafedrasının 50 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları.Bakı 15-16 noyabr 2012
3.Применение динамического программирования к решению задачи оптимального управления для линейной гиперболической системы первого порядка с двумя независимыми переменными.  Riyaziyyat İKT-nin  tətbiq  sahələri  Yeni tədris  texnologiyaları.  Beynəlxalq  konfrans 05-06 iyun 2014-cü il I hissə. Gəncə