Riyazi analiz

Hüseynov Oruc Mustafa oğlu

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

7 iyun 1954-cü ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.

Ailəlidir, iki övladı var. 2002-ci ildən Yapın üzvüdür.

Telefon: +994556626177

E-mail: dekanhuseynov@gmail.com

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

 1. 1972-1977-ci illər Bakı Dövlət Universiteti, Mexanika riyaziyyat fakültəsi

 2. AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitunda, RHM-də, SSRİ Neft və Kimya Sənayesi Nazirliyinin “Neft kimya avtomat” Elm İstehsalat birliyində, ADAU-nun Ali Riyaziyyat kafedrasında və hal-hazırda isə GDU-nun Riyaziyyat-İnformatika fakültəsində dekan vəzifəsində çalışır.

 3. 1979-1982-ci illər ARMEA-nın Kibernetika İnstitunda aspirant

 4. Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 1. 1978-1981, Lənkəran rayonu Port-Sloc şəhəri orta məktəbində müəllim

 2. 1982-1987-ci illərdə AZNİMESX

 3. 1987-2008-ci illərdə Azərbaycan Texnologiya Universitetində müəllim, baş müəllim

 4. 2008-ci ildən hal-hazıda həmin Gəncə Dövlət Universitetində baş müəllim, dosent

 5. 2014-cü ildən Riyaziyyat – informatika fakültəsinin dekanıdır.

 

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • S.L.Sobolev tipli fəzalarda yüksək tərtibli hiperbolik tip tənliklər üçün xətti lokal və lokal olmayan başlanğıc və sərhəd məsələləri, onların fundamental həlləri və optimal idarəetmə məsələlərinə tətbiqləri

 

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 10-dan artıq Beynəlxalq və respublika elmi konfransda çıxış etmişdir.

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • О задачах типа Коши и Гурса на линиях с характеристическими и не характерис-тическими кусками для гиперболических уравнений третьего порядка (İnternational Conf., Yune 10-10,2019, Khazar University, Baku, Azerbaijan. P158-161

 • Fundamental solution OF Cauchy-Goursat Problem for second order Hyperbolic Equuations and related optimal control problems.

 • Modern problems of Matematics and Mechanics. Prosedings of the İnternational Conference dedicated to the 100-th anniversary of the National Leader HeydarAliyev, Baku-2023. P.198-201

 • On optimality for the linear hyperbolic equation of second with numerouc non-local boundary. Book of abstracts.17-18 Sept. 2015, Baku, Azerbaijan. P77-79

 • Fundamental solution OF Cauchy and Goursat Type Problems in Lines with Characteristic and Non-Characteristik Pieces for Third Order Hyperbolic Equuations

 

KİTABLAR

 • Diferensial tənliklərdən məsələ və misallar (nümunələr həlli ilə birlikdə) Dərs vəsaiti. Bakı-2010