VI semestr

1. İnformatikanın tədrisi metodikası

2. Riyaziyyatın tədrisi metodikası

3. Tibbi biliklərin əsasları

4. Mülki müdafiə

5.  Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika