IV semestr

1. Riyazi analiz – 4

2. Azərbaycan tarixi

3. Alqoritmlər nəzəriyyəsi

4. Ümumi fizika

5.  Kompüterdə modelləşmə

6. S.f. (Politologiya)