“HTML-də siyahıların yaradılması” mövzusunda açıq dərs keçirilmişdir.

19 oktyabr 2022-cı il tarixdə İnformatika və cəbr kafedrasının baş müəllimi Samirə Cəfərovanın Riyaziyyat və informatika müəllimliyi 5 kursunda Web sənədlərin hazırlanma texnologiyası fənnindən mühazirə dərsi keçirilmişdir. “HTML-də siyahıların yaradılması” mövzusunda açıq dərsin mahiyyəti qrafiki təqdimatlardan istifadə olunmuşdur. Mövzunun əsas məqsədi tələbələrə siyahılar saytlarda necə yaradılmasını başa salmaq, sərbəst şəkildə saytların yaradılmasını öyrətməkdir.

Dərsdə kafedra müdiri dos.İ.Cabbarov, dos.T.Məmmədov, b.m.N.Bəşirova, dos.G.Verdiyeva, dos.Y.Namazov və kafedranın digər müəllimləri iştirak etmişlər. Açıq dərs yüksək qiymətləndirilmişdir.