Riyazi analiz

Sadiqov Məmməd Mustafa oğlu m.sadıqov

Fizika riyaziyyat elmləri namizədi, riyazi analiz kafedrasının dosenti
E-mail:

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT
13.02.1935-ci ildə  Tovuz rayonu Əsrik Cırdaxan kəndində anadan olmuşdur.
1943-1953- cü illərdə orta məktəbi oxumuşdur.
1953-1957-cü illərdə Kirovabad Dövlət Pedaqoji İnstitutu(indiki Gəncə Dövlət Universiteti)   fizika-riyaziyyat  fakültəsində təhsil almışdır.
1965-1968-ci il tarixdə «Diferensial və inteqral tənliklər» ixtisası üzrə Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının Mexanika və Riyaziyyat İnstitutu aspirant olmuşdur.
1968-ci ildə keçmiş H.B.Zərdabi adına Kirovabad Dövlət Pejaqoji İnstitutunun (KDPİ-nin) riyazi analiz və ali cəbr kafedrasında müəllim vəzifəsinə başlamış, hal-hazırda riyazi analiz kafedrasında dosent işləyirəm.
Ailəlidir.

TƏHSILI VƏ ELMI DƏRƏCƏ
Ali, dosent
«Gecikən arqumentli bir sinif ekstremal diferensial tənliklərin araşdırılması» (namizədlik dissertasiyası) 1971-ci ildə

ƏMƏK FƏALIYYƏTI
1957-1963-cü tədris illərində Tovuz rayonunun Bayramlı və Əsrik Cırdaxan kənd orta məktəblərində riyaziyyat müəllimi işləmişdir
1963-cü ildə ADU-nun (indiki BDU) nəzdindəki «Hesablama mərkəzi»ndə lobarant vəzifəsində çalışmışdır
1968-ci ildən GDU riyazi analiz kafedrasında çalışır.
«Riyazi analiz» fənnini tədris edir.
30-dan çox məqalənin müəllifidir.

TƏDQIQATIN SAHƏSI
Diferensial və inteqral tənliklərə dair

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1.«Riyazi analizin strukturları» adlı metodik vəsaitin (Gəncə 1997-ci il),
2.«Çoxluqlar nəzəriyyəsi və Lebeq inteqralı» (Bakı «Nurlan» nəşriyyatı, 2007-ci il)
3.«Xətti inteqral tənliklər kursu» (Bakı «Elm və təhsil» 2014) adlı dərs