Aylıq Arxiv: Dekabr 2018

12 DEKABR ÜMUMMILLI LIDER HEYDƏR ƏLIYEVIN ANIM GÜNÜDÜR

Azərbaycan xalqının tarixində və taleyüklü məsələlərin həllində müstəsna xidmətləri olan tarixi şəxsiyyətlər, görkəmli siyasət və dövlət adamları çox olmuşdur. Bunlar zaman-zaman gördükləri böyük işləri və əməlləri ilə yadda qalmış və unudulmamışlar. Belə tarixi şəxsiyyətlər içərisində Azərbaycan xalqının ümummilli lideri adını qazanmış görkəmli dövlət xadimi, dünya miqyaslı siyasətçi Heydər Əliyevin xüsusi rolu vardır. Çünki dövlət xadimlərindən ancaq […]

Davamı

AÇIQ DƏRS

10 dekabr 2018-ci il tarixində Riyazi analiz kafedrasının baş müəllimi, t.f.d Bəşirova Nürəngiz Firuz qızının açıq dərsi keçirilmişdir. Dərs III kurs Riyaziyyat və informatika müəllimliyi ixtisasında Riyazi analiz fənnindən olmuşdur. Açıq dərsin mövzusu “Səth inteqralları və onların hesablanması”. Açıq dərsdə fakültə dekanı dos.O.Hüseynov, Riyazi analiz kafedrasının müdiri dos.A.Hüseynov, fəxri professor M.Sadıqov, Fakültə Metod Şurasının sədri […]

Davamı