Monitorinq qrupu fəaliyyətə başladı

15 oktyabr 2019-cu il tarixdə Riyaziyyat-informatika fakültəsində dos.A.İ.Quliyevin rəhbərliyi ilə iclas keçirildi. Gündəlikdə duran məsələlər: Monitorinq qrupunun üzvləri ilə tanışlıq. Monitirinq qrupunun qiymətləndirmə cədvəlinin müzakirəsi və təsdiqi. İclasda monitorinq qrupunun üzvləri, Riyaziyyat-informatika fakültəsinin dekanı dos.O.Hüseynov, tədris işləri üzrə dekan müavini dos.R.Məmmədov iştirak edirdilər. İclasın sonunda Monitirinq qrupunun qiymətləndirmə cədvəli təsdiq olundu. İclasdan sonra monitorinq qrupunun […]

Davamı

Tələbələrə tələbə bileti təqdim edildi

Bu gün Riyaziyyat-informatika fakültəsində fakültənin dekanı başda olmaqla, Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri Orxan Məmmədovun iştirakı ilə I kurs tələbələrinə tələbə bileti təqdim edilmişdir. Fakültə dekanlığı və eləcə də fakültənin professor-müəllim heyəti adından fakültəmizə qəbul olan bütün I kurs tələbələrini səmimi qəlbdən təbrik edirik.

Davamı

SÜLH GÜNÜ

GƏNCƏ  DÖVLƏT  UNİVERİSTETİNDƏ  HUMANİTAR  MƏSƏLƏLƏR  ÜZRƏ  PROREKTOR  DOS.G.FƏTƏLİYEVANIN  RƏHBƏRLİYİ  İLƏ  21 SENTYABR  BEYNƏLXALQ  SÜLH  GÜNÜ  QEYD  OLUNDU.  TƏDBİRDƏ FAKÜLTƏMİZİN  PROFESSOR-MÜƏLLİM  HEYƏTİ  VƏ  TƏLƏBƏLƏR  İŞTİRAK  ETDİLƏR. TƏDBİRDƏ  UNİVERSİTETİN  PROFESSORLARI  VƏ  ELƏCƏ  DƏ TƏLƏBƏLƏRİ  ÇIXIŞ  ETDİLƏR. TƏDBİRDƏ  RİYAZİYYAT-İNFORMATİKA  FAKÜLTƏSİNİN  III KURS  TƏLƏBƏSİ  QURBANOVA  LALƏZƏR  ÖZ  MARAQLI  CIXIŞI  İLƏ YADDAŞDA  QALDI.  TƏDBİRİN  SONUNDA  SÜLHÜN  RƏMZİ  OLARAQ  SƏMAYA  GÖYƏRÇİN  […]

Davamı

Sülh günü

21 SENTYABR – BEYNƏLXALQ SÜLH GÜNÜ SÜLH – əmin-amanlıq, qurub-yaratmaq, dinclik, sosial, iqtisadi və mədəni inkişaf. Sülhün carçıları isə gələcəyimiz olan uşaqlardır. Yəni uşaqlar daim açıq səma altında azad, sülh və əmin-amanlıq şəraitində, atalı-analı yaşamaq arzusunda olublar. SÜLH – azadlıq, bərabərlik və ədalət; SÜLH – hər bir cəmiyyətin, ümumiyyətlə, bəşəriyyətin ən çox arzu etdiyi dəyərlərdən […]

Davamı

Bilik Günü

BİLİK  GÜNÜ BU GÜN – SENTYABRIN 15-I TƏHSILIMIZIN BAYRAMIDIR. İLK DƏRS GÜNÜ – BILIK GÜNÜDÜR. TƏHSIL İŞÇILƏRI AZAD HƏMKARLAR İTTIFAQI RESPUBLIKA KOMITƏSININ (TİAHİRK) XIDMƏTINDƏ OLAN 4500-DƏN ÇOX ORTA ÜMUMTƏHSIL MƏKTƏBI, 25 UNIVERSITET, 26 TEXNIKUM, KOLLEC VƏ LITSEY… QAPILARINI ŞAGIRD VƏ TƏLƏBƏLƏRIN ÜZÜNƏ AÇACAQDIR. SÖZÜMƏ ÖLKƏ BAŞÇISI MÖHTƏRƏM İLHAM ƏLIYEVIN MÜDRIK BIR KƏLAMI ILƏ BAŞLAMAQ ISTƏRDIM: […]

Davamı

AÇIQ DƏRS

9 aprel 2019-cu il tarixində Həndəsə və Cəbr kafedrasının m. Quliyeva Sevinc Bakir qızının açıq dərsi keçirilmişdir. Dərs I kurs Riyaziyyat və informatika müəllimliyi ixtisasında Həndəsə-2 fənnindən olmuşdur. Açıq dərsin mövzusu “Proyektiv düz xətt və müstəvidə koordinatlara aid məsələ həlli”. Açıq dərsdə dos.C.İbrahimov, dos.Z.Abbasov, dos.İ.Cabbarov, prof.N.Nəsrullayev, dos.N.Tağıyeva, b.m.Ü.Qurbanova, b.m.N.Həsənova, m.G.Həsənova iştirak etmişlər. Açıq dərs yüksək […]

Davamı

AÇIQ DƏRS

5 aprel 2019-cu il tarixində Ümumi riyaziyyat kafedrasının p.f.d. Cəfərli Esmira Vahid qızının açıq dərsi keçirilmişdir. Dərs II kurs Riyaziyyat müəllimliyi ixtisasında Məktəb riyaziyyat kursunun elmi əsasları fənnindən olmuşdur. Açıq dərsin mövzusu “Uyğunluğun növləri və xassələri, onların tətbiqlərinə aid çalışma həlli”. Açıq dərsdə fakültə dekanı dos.O.Hüseynov, dos.M.Rəhimova, dos.Ü.Əfəndiyev, b.m.Ş.Hüseynova, b.m.V.Qarayeva iştirak etmişlər. Açıq dərs yüksək […]

Davamı

AÇIQ DƏRS

1 aprel 2019-cu il tarixində Həndəsə və Cəbr kafedrasının dosenti Tağıyeva Nərgiz İbrahim qızının açıq dərsi keçirilmişdir. Dərs I kurs Riyaziyyat və informatika müəllimliyi ixtisasında Cəbr-2 fənnindən olmuşdur. Açıq dərsin mövzusu “ƏBOB, ƏKOB və onların xassələri. Evklid alqotitmi. Sadə vuruqlara ayrılış”. Açıq dərsdə fakültə dekanı dos.O.Hüseynov, dos.İ.Cabbarov,  fəxri professor N.Nəsrullayev, dos.əvə.G.Salmanova, b.m.T.Hüseynova, m.G.Həsənova iştirak etmişlər. […]

Davamı

AÇIQ DƏRS

28 mart 2019-cu il tarixində Riyazi analiz kafedrasının baş müəllimi İsmayılov Nazir Əliş oğlunun açıq dərsi keçirilmişdir. Dərs I kurs Kompüter elmləri ixtisasında Riyazi analiz-2 fənnindən olmuşdur. Açıq dərsin mövzusu “Triqonometrik funksiyaların daxil olduğu bəzi ifadələrin inteqrallanması”. Açıq dərsdə fakültə dekanı dos.O.Hüseynov, dos. Z.Abbasov, dos.əvə.r.f.d. N.Neymətov, r.f.d.T.Məmmədov iştirak etmişlər. Açıq dərs yüksək səviyyədə keçirilmişdir.

Davamı

AÇIQ DƏRS

11 mart 2019-cu il tarixində Riyazi analiz kafedrasının dosenti Həsənov Sabir Qəhrəman oğlunun açıq dərsi keçirilmişdir. Dərs IV kurs Riyaziyyat və informatika müəllimliyi ixtisasında Həqiqi dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi fənnindən olmuşdur. Açıq dərsin mövzusu “Qapalı çoxluqlar”. Açıq dərsdə fakültə dekanı dos.O.Hüseynov, kafedra müdiri dos.A.Hüseynov, dos.əvə.r.f.d. N.Neymətov, t.f.d.N.Bəşirova, r.f.d.T.Məmmədov, m. T.Tanırverdiyev iştirak etmişlər. Açıq dərs yüksək səviyyədə […]

Davamı