“Çevrə və dairə hissələrinə aid məsələ həlli” mövzusunda açıq dərs keçirilmişdir

11 aprel 2022-cı il tarixdə Ümumi riyaziyyat kafedrasının müəllimi İlahə İbrahimovanın, Riyaziyyat və informatika müəllimliyi I-2 kursunda Elementar riyaziyyat-2 fənnindən “Çevrə və dairə hissələrinə aid məsələ həlli” mövzusunda açıq dərsi keçirilmişdir. Mövzunun əsas məqsədi çevrə və dairəyə aid nəzəriyyəni mürəkkəb məsələlərə tətbiq etmək. Eyler dairələrində orta məktəb riyaziyyat kursunda təkmilləşdirməkdir. Çevrə və dairə nəzəriyyəsi orta məktəb

Read More

“Ambisiyalar və arzular” mövzusunda açıq dərs keçirilmişdir

7 aprel 2022-cı il tarixdə Praktik Xarici Dillər kafedrasının baş müəllimi Samirə Qurbanovanın, Riyaziyyat və informatika müəllimliyi ixtisasının I-3 kursunda Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2 fənnindən “Ambisiyalar və arzular” mövzusunda açıq dərsi keçirilmişdir. Dərsdə gələcəkdə tələbələrin hədəfləri və işləkləri müzakirə olundu. Peşə-sənəd sistemində daha da diqqətli olmalarını tövsiyə etdim. Dərsdə Fakültə dekanı dos.O.M.Hüseynov, kafedra

Read More

“n-ölçülü Afin və Evklid fəzaları” mövzusunda açıq dərs keçirilmişdir

7 aprel 2022-cı il tarixdə İnformatika və Cəbr kafedrasının müəllimi Sevinc Quliyevanın, Riyaziyyat və informatika müəllimliyi ixtisasının I-1 kursunda Analitik həndəsə-2 fənnindən “n-ölçülü Afin və Evklid fəzaları” mövzusunda açıq dərsi keçirilmişdir. Mövzunun məqsədi n ölçülü fəzalarda verilmiş vektorlarla vektorlar arasında, müstəvilərlə müstəvilər və vektorlarla müstəvilər arasında qarşılıqlı vəziyyətlərin araşdırılmasıdır. Burada əsas məqsad həm də xətti

Read More

“Verilənlərin strukturları. Siyahılar və onların funksiya və metodları” mövzusunda açıq dərs keçirilmişdir

06 aprel 2022-cı il tarixdə İnformatika və Cəbr kafedrasının baş müəllimi Şəkər Babayevanın, Kompüter elmləri ixtisasının I kursunda Proqramlaşdırmanın əsasları-2 fənnindən “Verilənlərin strukturları. Siyahılar və onların funksiya və metodları” mövzusunda açıq dərsi keçirilmişdir. Bu mövzu çoxlu sayda verilənləri bir yerdə saxlamaq və emal etmək üçün PYTHON dilində siyahılarda geniş istifadə olunur. Siyahı nizamlanmış, sayına məhdudiyyət

Read More

“İnversiya. İnversiya çevrilməsi” mövzusunda açıq dərs keçirilmişdir

05 aprel 2022-cı il tarixdə Ümumi riyaziyyat kafedrasının baş müəllimi Cəbərrud Məmmədovanın, Riyaziyyat və informatika müəllimliyi I kursunda Elementar riyaziyyat-2 fənnindən “İnversiya. İnversiya çevrilməsi” mövzusunda açıq dərsi keçirilmişdir. Mövzunun əsas məqsədi həndəsi qurmalar nəzəriyyəsində geniş tətbiq olunan inversiya çevrilməsi və onun xassələri haqqında tələbələrə məlumat vermək, bu çevirmənin analitik izahını isbat etməkdir. Yaxşı olardı ki, inversiya

Read More

“Dördbucaqlılar və çoxbucaqlılar mövzusuna aid məsələ həlli” mövzusunda açıq dərsi keçirilmişdir

31 mart 2022-cı il tarixdə Ümumi riyaziyyat kafedrasının müəllimi Mətanət Həsənovanın, Riyaziyyat müəllimliyi I kursunda Elementar riyaziyyat-2 fənnindən “Dördbucaqlılar və çoxbucaqlılar mövzusuna aid məsələ həlli” mövzusunda açıq dərsi keçirilmişdir. Mövzunun əsas məqsədi orta məktəblərdə şagirdlərə müstəvi üzərində dördbucaqlılar və çoxbucaqlıların həndəsi təsvirini və onların məsələlər həllində istifadəsinin öyrədilməsidir. Bu açıq dərsdə tələbələr gələcəkdə riyaziyyat dərslərində bu

Read More

Unudulmaz faciə

Martın 31-i bizə Azərbaycanın tarixində unudulmaz bir gündür. Günlər var ki, sevincinin böyüklüyü ilə, günlər də var ki, fəlakət və qüssəsinin əzəməti ilə unudulmaz. 31 mart ikinci günlərdən idi. Хalqımıza qarşı erməni millətçilərinin törətdiyi soyqırımı siyasətinin tariхi ХVIII əsrin əvvəllərindən başlayır. Həmin dövrdə torpaqlarını Cənubi Qafqaza doğru genişləndirməkdə olan  çar Rusiyası ermənilərdən  vasitə kimi istifadə edir, Qafqazda

Read More

“Məktəbdə informatika tədrisinin xüsusi metodikası. Baza kursu:AlpLOGO mühitində iş” mövzusunda AÇIQ DƏRS keçirilmişdir

30 mart 2022-cı il tarixdə İnformatika və Cəbr kafedrasının baş müəllimi Anar Qafarovun, İnformatika müəllimliyi II kurslarada İnformatikanın tıdrisi metodikası fənnindən “Məktəbdə informatika tədrisinin xüsusi metodikası. Baza kursu:AlpLOGO mühitində iş” mövzusunda açıq dərsi keçirilmişdir. Bu mövzu orta məktəbdə AlpLOGO mühiti, onun əsas komandalarının tədrisi metodikasına aiddir. AlpLOGO mühiti pəncərəsinin quruluşu, interfeysi, BAGA-nın hərəkətləri, müxtəlif çoxbucaqlılar və

Read More

Novruz bayramınız mübarək!

 Bayramlar içində bir bayram var: ən əziz, ən doğma, ən sevimli bir bayram – Novruz bayramı! Uzun illər taleyinə ağrı-acı düşən, lakin unudulmayan bu bayram bizim milli bayramımızdır. Novruz «təzə il» deməkdir, baharın ilk günüdür. Bütün müsəlmanların həyatında əsl yeni ilə həmin gündən başlanır. Novruzun gəlişi ilə evlərə, ailələrə yeni büsat, şadlıq və sevinc gətirir.

Read More

Riyaziyyat – informatika fakültəsində Monitorinq keçirildi

14 mart 2022-ci il tarixdə Riyaziyyat-informatika fakültəsində monitorinqlə bağlı dos.A.İ.Quliyevin rəhbərliyi ilə iclas keçirildi. İclasda monitorinq qrupunun üzvləri, Riyaziyyat-informatika fakültəsinin dekanı dos.O.Hüseynov, tədris işləri üzrə dekan müavini dos.R.Məmmədov iştirak edirdilər. İclasdan sonra monitorinq qrupunun üzvləri fakültədə cədvəl üzrə keçirilən dərslərdə iştirak etdilər