Həndəsə və Cəbr

Həsənova Günay Kamil qızı

20150624_110644

Həndəsə və cəbr kafedrasının müəllimi

E-mail:gunay_hesenova_1989@bk.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

03.03.1989 tarixixində anadan olmuşdur.

1995-2006-cı illərdə orta məktəbdə oxumuşdur.

2006-2010-cu illərdə GDU-nun Riyaziyyat-informatika fakültəsində təhsil almışdır.

2010-2012-ci illərdə GDU-nun Cəbr və topologiya ixtisası üzrə magistrantı olmuşdur.

2012-ci ildən indiyədək GDU-da çalışır.

Ailəlidir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ

Ali,müəllim

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2012-ci ildən GDU-nun Həndəsə və cəbr kafedrasında çalışır.

“Cəbr”fənnini tədris edir.

5 məqalənin müəllifidir.

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

1.“Li alt cəbrinin universal bürüyən cəbri”Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 88-ci ildönümünə həsr olunmuş elmi konfrans.SDU, Sumqayıt  2011

2.“Multiplikativ funksiyalar və möbüs çevirmə düsturu”Gəncə Reqional Elmi mərkəz.Xəbərlər Məcmuəsi,47,Elmi nəşr.Gəncə,2012.

3.“Çebışev bərabərsizliyi haqqında” GDU,Gəncə2012

4.“Sadə ədədlərin paylanması”ADAU,Gəncə 2010.

5.“Matrisin xarakteristik tənliyi.Keli-Hamilton teoreminin tətbiqi.” Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə bölməsi.Xəbərlər Məcmuəsi, 54.    Gəncə 2013