Riyazi analiz

Məmmədova Gülnara Xanlar qızı

Riyazi analiz kafedrasının müəllimi
E-mail: gulya.mamedova85@mail.ru

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT
10.10.1985-ci ildə anadan olmuşdur.
1992-2003-cü illərdə orta məktəbdə oxumuşdur.
2003-2007-ci illərdə GDU-nun Riyaziyyat informatika fakültəsinin riyaziyyat ixtisası
2007-2009-cu illərdə GDU-nun magistratura şöbəsinin «Riyazi analiz» ixtisası təhsil almışdır.
2012-ci ildə GDU-nun doktarantura şöbəsinin «Analiz və funksional analiz» ixtisasına daxil olmuşdur.
2010-cu illdən GDU-da çalışır.
Ailəlidir.

TƏHSILI VƏ ELMI DƏRƏCƏ
Ali.
«Funksiyaların sinqulyar inteqrallarla yaxınlaşdırılmasının bəzi məsələləri» mövzuzunda dissertasiya işi işləyir.

ƏMƏK FƏALIYYƏTI
2010-cu ildən GDU-nun Riyaziyyat-informatika fakültəsində işləyir.
«Riyazi analiz», «Diferernsial tənliklər» fənnini tədris edir.
8 məqalənin müəlifidir.

TƏDQIQATIN SAHƏSI
Analiz və funksional analiz

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1. Bir kompakt tənliyi üçün Riman funksiyasının qurulması-GDU Tələbə və magistrantların elmi – tədqiqat və yaradıcılıq işlərinin toplusu. Gəncə, 2009, №1,
2. Həyəcanlanmış Besel tənliyi və çevirmə operatoru- GDU Tələbə və magistrantların elmi – tədqiqat və yaradıcılıq işlərinin toplusu. Gəncə, 2009, №1
3. Формула олевского и его применения.- GDU. Elmi Xəbərlər. Gəncə, 2010,№3,
4. Нахождение частных решений «квадратич-ного» уравнения Штурма-Лиувилля – GDU-nun, AMEARİ Nizami Gəncəvinin 870 illik yubileyinə həsr edilmişdir. «Riyazi nəzəriyyələr, onların tətbiqi və tədrisi sahəsində olan problemlər» beynəlxalq konfransının mateialları Gəncə2011,
5. Bir qarışıq sərhəd  məsələsi- GDU. Elmi Xəbərlər. Gəncə, 2013
6. Approximation of Functions by Singular Integrals.- Pure and Applied Mathematics Journal. Vol. 3, No. 6, 2014, doi: 10.11648/j.pamj.20140306.11
7. Актуальные проблемы математики и механики- Актуальные проблемы математики и механики материалы. Международной конференции, посвященной -55 летию Института Математики вя Механики . Баку-2014
8. Различные приёмы нахождений функции Римана – Riyaziyyat və İKT-nin tətbiqi sahələri. Yeni tədris texnologiyaları