“Kompüter şəbəkələri və onların növləri” mövzusunda açıq dərs keçirilmişdir

18 noyabr 2022-cı il tarixdə İnformatika və cəbr kafedrasının baş müəllimi Samirə Babayevanın Riyaziyyat müəllimliyi 4 kursunda Kompüter şəbəkələri, internet və multimedia texnologiyaları fənnindən mühazirə dərsi keçirilmişdir.

Mövzunun məqsədi və hədəfləri kompüter şəbəkələri haqqında məlumat vermək. Tələbələri şəbəkədə istifadə olunan avadanlıqlarla və onların iş prinsipi ilə tanış etmək, lokal və qlobal şəbəkələrdəki protokolları təyin etmək.

Dərsdə dos.Ə.Aslanov, dos.G.Verdiyeva, dos.Y.Namazov, b.m.İ.Zeyalova, b.m.N.Aslanova, müəllim L.Rəhimova və kafedranın digər əməkdaşları iştirak etmişlər. Açıq dərs yüksək səviyyədə qiymətləndirilmişdir.