AÇIQ DƏRS

20 noyabr 2019-cu il tarixində Ümumi riyaziyyat kafedrasının b.m. Hüseynova Şərafət Nəriman qızının açıq dərsi keçirilmişdir. Dərs III kurs Riyaziyyat müəllimliyi ixtisasında Riyaziyyatın Tədrisi Metodikası fənnindən olmuşdur. Açıq dərsin mövzusu “Tetraedr modelinin hazırlanması”. Açıq dərsdə fakültə dekanı dos.O.Hüseynov, dos.Ü.Əfəndiyev, r.f.d.R.Məmmədov, p.f.d.E.Cəfərova, b.m.C.Məmmədova, b.m.K.Qaybalıyeva iştirak etmişlər. Açıq dərs yüksək səviyyədə keçirilmişdir.