Monitorinq qrupu fəaliyyətə başladı

15 oktyabr 2019-cu il tarixdə Riyaziyyat-informatika fakültəsində dos.A.İ.Quliyevin rəhbərliyi ilə iclas keçirildi.

Gündəlikdə duran məsələlər:

  1. Monitorinq qrupunun üzvləri ilə tanışlıq.

  2. Monitirinq qrupunun qiymətləndirmə cədvəlinin müzakirəsi və təsdiqi.

İclasda monitorinq qrupunun üzvləri, Riyaziyyat-informatika fakültəsinin dekanı dos.O.Hüseynov, tədris işləri üzrə dekan müavini dos.R.Məmmədov iştirak edirdilər.

İclasın sonunda Monitirinq qrupunun qiymətləndirmə cədvəli təsdiq olundu.

İclasdan sonra monitorinq qrupunun üzvləri fakültədə cədvəl üzrə keçirilən dərslərdə iştirak etdilər