SÜLH GÜNÜ

GƏNCƏ  DÖVLƏT  UNİVERİSTETİNDƏ  HUMANİTAR  MƏSƏLƏLƏR  ÜZRƏ  PROREKTOR  DOS.G.FƏTƏLİYEVANIN  RƏHBƏRLİYİ  İLƏ  21 SENTYABR  BEYNƏLXALQ  SÜLH  GÜNÜ  QEYD  OLUNDU.  TƏDBİRDƏ FAKÜLTƏMİZİN  PROFESSOR-MÜƏLLİM  HEYƏTİ  VƏ  TƏLƏBƏLƏR  İŞTİRAK  ETDİLƏR. TƏDBİRDƏ  UNİVERSİTETİN  PROFESSORLARI  VƏ  ELƏCƏ  DƏ TƏLƏBƏLƏRİ  ÇIXIŞ  ETDİLƏR. TƏDBİRDƏ  RİYAZİYYAT-İNFORMATİKA  FAKÜLTƏSİNİN  III KURS  TƏLƏBƏSİ  QURBANOVA  LALƏZƏR  ÖZ  MARAQLI  CIXIŞI  İLƏ YADDAŞDA  QALDI.  TƏDBİRİN  SONUNDA  SÜLHÜN  RƏMZİ  OLARAQ  SƏMAYA  GÖYƏRÇİN  UÇULDURULDU.