Bilik Günü

BİLİK  GÜNÜ

BU GÜN – SENTYABRIN 15-I TƏHSILIMIZIN BAYRAMIDIR. İLK DƏRS GÜNÜ – BILIK GÜNÜDÜR. TƏHSIL İŞÇILƏRI AZAD HƏMKARLAR İTTIFAQI RESPUBLIKA KOMITƏSININ (TİAHİRK) XIDMƏTINDƏ OLAN 4500-DƏN ÇOX ORTA ÜMUMTƏHSIL MƏKTƏBI, 25 UNIVERSITET, 26 TEXNIKUM, KOLLEC VƏ LITSEY… QAPILARINI ŞAGIRD VƏ TƏLƏBƏLƏRIN ÜZÜNƏ AÇACAQDIR.

SÖZÜMƏ ÖLKƏ BAŞÇISI MÖHTƏRƏM İLHAM ƏLIYEVIN MÜDRIK BIR KƏLAMI ILƏ BAŞLAMAQ ISTƏRDIM: “ÖLKƏMIZIN HƏRTƏRƏFLI VƏ SÜRƏTLI INKIŞAFINI TƏMIN ETMƏK ÜÇÜN BIZ SƏRMAYƏNI ILK NÖVBƏDƏ TƏHSILƏ, BILIYƏ, GƏNCLƏRIMIZIN MAARIFLƏNDIRILMƏSINƏ YÖNƏLTMƏLIYIK”. MÖHKƏM IQTISADI TƏMƏL ÜZƏRINDƏ QURULAN AZƏRBAYCAN TƏHSILI DÖVLƏT BAŞÇISININ DIQQƏT VƏ QAYĞISI SAYƏSINDƏ ÖLKƏNIN DAVAMLI INKIŞAF STRATEGIYASININ ÖNCÜL ISTIQAMƏTLƏRINDƏN BIRINƏ ÇEVRILMIŞDIR.

ULU ÖNDƏRIMIZ HEYDƏR ƏLIYEVIN RESPUBLIKAMIZDA ELM VƏ TƏHSIL SISTEMINDƏ YARATDIĞI MÖHKƏM BÜNÖVRƏNIN YÜKSƏK DIQQƏT VƏ QAYĞININ MÜHÜM IZLƏRINƏ ÇEVRILMIŞDIR. ÜMUMMILLI  LIDERIMIZ AZƏRBAYCANIN DAVAMLI INKIŞAFININ YEGANƏ YOLUNU MƏHZ XALQIN YÜKSƏK TƏHSIL ALMASINDA, MAARIFLƏNMƏSINDƏ GÖRMÜŞ, RESPUBLIKAMIZDA FUNDAMENTAL VƏ HUMANITAR ELMLƏRIN TƏRƏQQISI ÜÇÜN BÜTÜN ZƏRURI TƏDBIRLƏRI HƏYATA KEÇIRMIŞDIR.

AZƏRBAYCAN PREZIDENTI ILHAM ƏLIYEVIN SON ILLƏRDƏKI FƏALIYƏTI ONUN ULU ÖNDƏRIMIZIN ƏSASINI QOYDUĞU MÜTƏRƏQQI ELM VƏ TƏHSIL ƏNƏNƏLƏRINI UĞURLA DAVAM ETDIRDIYINI VƏ YENI DÖVRÜN TƏLƏBLƏRINƏ UYĞUN ZƏNGINLƏŞMƏSINI GÖSTƏRIR. BU GÜN MILLI TƏHSILIN INKIŞAFI MƏSƏLƏSI ÖZ MƏZMUNUNUN DƏYIŞƏRƏK ARTIQ HƏM DƏ AZƏRBAYCANIN GƏLƏCƏK INKIŞAF MODELININ ƏSASINI FORMALAŞDIRAN BAŞLICA AMIL KIMI GÜNDƏMƏ GƏTIRILIMIŞDIR.

DÖVLƏT BAŞÇISININ FƏRMANI ILƏ AZƏRBAYCANDA “BILIK GÜNÜ” TƏSIS EDILMIŞ, TƏHSIL MÜƏSSISƏLƏRINDƏ IŞ REJIMI TƏNZIMLƏNMIŞDIR. EYNI ZAMANDA FƏRMANDA ÖLKƏMIZIN TƏHSIL MÜƏSSISƏLƏRINDƏ TƏLIMIN KEYFIYYƏTININ YÜKSƏLMƏSINƏ XIDMƏT EDƏN SƏMƏRƏLI FƏALIYYƏT SISTEMININ QURULMASI ILƏ ƏLAQƏDAR BIR SIRA TƏDBIRLƏR GÖRÜLMƏSI DƏ NƏZƏRDƏ TUTULMUŞDUR.

DÖVLƏT BAŞÇISININ 5 SENTYABR 2007 – CI IL TARIXLI “2007 – 2015-CI ILLƏRDƏ AZƏRBAYCAN GƏNCLƏRININ XARICI ÖLKƏLƏRDƏ TƏHSILI ÜZRƏ DÖVLƏT PROQRAMININ 2007 – 2008-CI TƏDRIS ILINDƏ MALIYYƏLƏŞDIRILMƏSI HAQQINDA” SƏRƏNCAMINDA GƏNCLƏRIN AMERIKA BIRLƏŞMIŞ ŞTATLARI, ALMANIYA, CƏNUBI KOREYA, FRANSA, İNGILTƏRƏ, İSPANIYA, RUSIYA, TÜRKIYƏ VƏ S.ÖLKƏLƏRDƏ TƏHSIL ALMALARINI TƏMIN ETMƏK MƏQSƏDILƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ EHTIYAT FONDUNDAN AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ TƏHSIL NAZIRLIYINƏ 2,2 MILYON MANAT MƏBLƏĞINDƏ VƏSAIT AYRILMIŞDIR.

HƏYATA KEÇIRILƏN TƏDBIRLƏR DEMƏYƏ ƏSAS VERIR KI, RESPUBLIKA-MIZIN YAXIN GƏLƏCƏKDƏ DAYANIQLI IQTISADI INKIŞAF TEMPINI HEÇ DƏ NEFT GƏLIRLƏRI HESABINA DEYIL, MƏHZ BILIK, MÜASIR INFORMASIYA TEXNOLOGIYALARI, ELMTUTUMLU SAHƏLƏRIN DINAMIK INKIŞAFI, GÜCLÜ INSAN KAPITALININ FORMALAŞMASI SAYƏSINDƏ TƏMIN EDƏCƏKDIR.