Informatika

İlhamə  Zakir qizi Zeynalova

İnformatika kafedrasının  müəllimi

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT
03.05.1977 tarixində anadan olub.
1984 – 1994-ci illərdə orta məktəbdə oxuyub.
1994-1998-ci illərdə H.Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunun (indiki GDU) riyaziyyat fakültəsinə daxil olmuş, 1998-ci ildə bitirmiş.
1988-ci ildə Gəncə Dövlət Üniversitetinin magistratura  şöbəsinə qəbul olmuş, 2001-ci ildə bitirmiş.
2001-2006-ci illərdə 23 saylı orta məktəbdə laborant, 2006-2012-ci illərdə Rusiya Federasiyasının Moskva şəhərində «Prosveşeniye» cəmiyyətində pedaqoq, 2013-cü ildən isə GDU-nun «İnformatika» kafedrasında müəllim vəzifəsində  çalışıram.
Ailəlidir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ
Ali

ƏMƏK FƏALIYƏTİ
2001-2006-ci illərdə 23 saylı orta məktəbdə laborant, 2006-2012-ci illərdə Rusiya Federasiyasının Moskva şəhərində «Prosveşeniye» cəmiyyətində pedaqoq, 2013-cü ildən isə GDU-nun «İnformatika» kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışır.

TƏDQIQAT SAHƏSI
Kompüter arxitekturası və əməliyyat sistemi, təhsildə İKT, iqtisadi informatika, İTM

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1.Əsədova O.H., Zeynalova İ.Z. «Verilmiş materialda istilik paylanmasının və diffuziya prosesinin riyazi modelinin tədqiqi» – Beynəlxalq Konfrans. Gəncə -2014
2. Babayeva S.R., Zeynalova İ.Z. «Neyrokompüterlər». Beynəlxalq Konfrans. Gəncə -2014