Informatika

Arzu  İltifat  qizi  Pürhani

İnformatika kafedrasının müəllimi

QISA  BIOQRAFIK  MƏLUMAT
22.06.1984 tarixində  anadan olmuşdur
1991-2001 –ci illərdə orta məktəbdə oxumuşdur
2001- 2005 – ci illərdə GDU-nun Riyaziyyat – Fizika fakültəsində təhsil almışdır
2005– 2007-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Riyaziyyat- İnformatika fakültəsinin magistratura şöbəsində təhsil almışdır
2007-cı ildən Gəncə Dövlət Universitetində işləyir.
Ailəlidir.

TƏHSILI  VƏ  ELMI  DƏRƏCƏ
Ali

ƏMƏK   FƏALİYYƏTİ
2007-cı ildən Gəncə Dövlət Universitetində işləyir

TƏDQİQAT  SAHƏSİ
Informatika, kompüterdə  modelləşdirmə

SEÇİLMİŞ  ELMİ  ƏSƏRLƏRİ
1.İstehsalın səmərəli təşkili üçün informasiya bazalarının əsaslandırılması. Elmi xəbərlər . Gəncə 2008.
2.İstehsalın mərhələli təşkilinin iqtisadi-riyazi modelləri. Elmi xəbərlər . Gəncə 2009.