Informatika

Samirə  Elxan qizi  Cəfərova

İnformatika kafedrasının  müəllimi

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT
25.12.1981 tarixində anadan olub.
1988 – 1998-ci illərdə orta məktəbdə oxuyub.
1998-2002- ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Riyaziyyat-informatika fakültəsinə daxil olub və “riyaziyyat və informatika” ixtisasını bitirib.
2002-2004-ci  illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin İnformatika ixtisası üzrə magistraturaya daxil olmuş və bitirmiş.
2004-2011 Gəncə Dövlət Humanitar kollecində riyaziyyat informatika müəllimi kimi işləmiş.
2012- ci Gəncə Dövlət Universitetinin İnformatika kafedrasında müəllim kimi çalışır
Ailəlidir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ
Ali

ƏMƏK FƏALIYƏTİ
2004-2011 Gəncə Dövlət Humanitar kollecində riyaziyyat informatika müəllimi kimi işləmiş.
2012- ci Gəncə Dövlət Universitetinin İnformatika kafedrasında müəllim kimi çalışır

TƏDQIQAT SAHƏSI
Verilənlər bazası, İqtisadi informatika, kompüterdə modelləşdirmə, informatikanın nəzəri əsasları

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1. 3D printer. GDU-nun elmi xəbərlər.2013
2. Üçölçülü videoqurğuları. GDU-nun elmi xəbərlər.2013
3. Müasir kompüterlər və onların arxitekturası. GDU-nun elmi xəbərlər.2013
4. 3D texnologiyaların tətbiqi. GDU-nun beynəlxalq konfransı 05-06 iyun 2014-cü il.