Informatika

Nailə  Rizvan qizi İbrahimova

İnformatika kafedrasının  0.5 baş müəllimi

QISA  BIOQRAFIK  MƏLUMAT
10.08.1982  tarixində anadan olub.
1988 – 1998-ci illərdə orta məktəbdə oxuyub.
1998-2002-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Riyaziyyat-informatika fakültəsinin riyaziyyat-informatika ixtisasını bitirmiş.
2002- ci illərdə Gəncə Dövlət Üniversitetinin magistratura  şöbəsinə qəbul olmuş və 2004-cü ildə bitirmiş.
2004-cü  ildə GDU-nun «İnformatika» kafedrasında müəllim vəzifəsində  çalışmış.
2015-ci  ildən isə həmin kafedrada 0,5 ştat baş müəllim  vəzifəsində çalışır
Ailəlidir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ
Ali

ƏMƏK FƏALIYƏTİ
2004-cü  ildə GDU-nun «İnformatika» kafedrasında müəllim vəzifəsində  çalışmış .
2015-ci  ildən isə həmin kafedrada 0,5 ştat baş müəllim  vəzifəsində çalışır

TƏDQIQAT SAHƏSI
Informatika və təhsildə İKT, Informatika