Informatika və Cəbr

İbrahimova  Nailə  Rizvan  qızı

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

      10 avqust  1982-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.

      Ailəlidir, 2 övladı var,  2019-cu  ildən YAP-ın üzvüdür.

     Telefon:   +994503002034

      E-mail :  nailaibrahimova@yandex.ru

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

 1. 1998-2002-ci illər Gəncə Dövlət Universitetində Riyaziyyat-informatika ixtisası Bakalavır

 2. 2002-2004-ci illər Gəncət Dövlət Universitetində İnformatika ixtisası Magistratura

 3. 2018-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetində Doktoranturaya qəbul olub, hal-hazırda elmi iş üzərində işləyir

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2004-cu ildən Gəncə Dövlət Universitetində İnformatika kafedrasında müəllim, 2015-ci ildən baş müəllim  kimi çalışır

“Təhsildə İKT”, ” İnformasiya sistemləri və Verilənlər bazası”,  “İnformatikanın Tədrisi Metodikası”, “ İnformatika”,” İnformatika və Təhsildə İKT”, “Bioinformatika” və s. fənnlər üzrə mühazirə,  seminar və laboratoriya dərsləri aparır.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Ehtimal nəzəriyyəsi və statistika elementlərinin mənimsənilməsi məntiqi təfəkkürün inkişaf etdirlməsi vasitəsi kimi(V-IX sinif riyaiyyat kursunun materialları əsasında)

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Beynəlxalq və respublika elmi konfranslarında müxtəlif mövzulu məruzələrlə çıxış etmişdir

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

Məktəbdə hadisənin ehtimalının hesablanmasında məsələlərin computer həlli

 1. Məktəb riyaziyyatının təlimində ehtimal nəzəriyyəsi və statistikanıln yeri, əhəmiyyəti və vəzifələri

 2. Ümumi orta məktəbin riyaziyyat kursunda “Cədvəllər və diaqramlar”mövzusunun təlimi metodikası

 3. Общий методический подход к изучению элементов теории вероятностей и статистики в средней щколе

 4. Необходимость внедрения элементов стохастической линии в школьный курс математики

 5. The role and importance of “Statistics and probability” content line in the mathematics training in the curriculum of secondary schools

 6. V-VI siniflərdə statistika elementlərinə aid məsələlər həlli vasitəsilə şagirdlərdə məntiqi təfəkkürün inkişaf etdirilməsi

 7. V-IX siniflərin riyaziyyat təlimində məlumatların statistik işlənməsində istifadə olunan bəzi əsas anlayışlar