Informatika

Şəkər  Maarif  qizi  Babayeva

Informatika kafedrasının baş müəllimi
E-mail: shakarbabayeva@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
22.06.1956 tarixində anadan olmuşdur.
1962-1973-ci  illərdə orta məktəbdə oxumuşdur.
1973-1978-ci illərdə ADU-nun (indiki BDU) Tədbiqi riyaziyyat fakültəsində təhsil almışdır.
Ailəlidir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏSİ
Ali. Baş müəllim.

ƏMƏK FƏALİYYATİ
1978-1989-cu illərdə Gəncə baza inşaat texnikumunda baş mühəndis-proqramçı vəzifəsində işləmişdir.
1989-1993-cü illərdə АКТİ-nin (indiki ADAU) Hesablama Mərkəzində baş mühəndis-proqramçı vəzifəsində işləmişdir.
1994-1997-ci illərdə Gəncə baza inşaat texnikumunda informatika müəllim vəzifəsində çalışmışdır.
2000-2002-cü illərdə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Gəncə filialında  informatika müəllimi  vəzifəsində işləmişdir.
2002-2003-cü ildə “Riyaziyyat, informatika və onların tədrisi metodikası” kafedrasında informatika müəllimi kimi fəaliyyat göstərmişdir.
2003-2014-cü illərdə həmin kafedrada baş müəllim vəzifəsində çalışmışdır.
2015-ci ildən  GDU-nun “İnformatika” kafedrasında çalışır.

TƏDQİQAT SAHƏSİ
Proqramlaşdırma , kompüterin proqram təminatı.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
1. İnformatika fənninin bakalavr təhsili üçün proqram, AMİ  Gəncə filialı, Gəncə -2001.
2. Текстовый процессор Word (məqalə),  AMİ  Gəncə filialı “ Əsərlər toplusu”, Gəncə -2004.
3. Altproqramlar_(məqalə),
4. Quick Beyzik dilində altproqramlar (məqalə), AMİ  Gəncə filialı “ Elmi məqalələr  məcmuəsi”, Pedaqogika, Humanitar və Təbiət elmləri №3 , Bakı -2007.
5. Turbo Pascal dilində budaqlanan proseslərin proqramlaşdırılması (məqalə), AMİ  Gəncə filialı “ Elmi məqalələr  məcmuəsi”, Pedaqogika, Humanitar və Təbiət elmləri №5 , Bakı -2009.
6. Turbo Pascal dilində dövrü proseslərin proqramlaşdırılması_(məqalə), AMİ  Gəncə filialı “ Elmi məqalələr  məcmuəsi”, Pedaqogika, Humanitar və Təbiət elmləri №6 , Bakı -2010.
7. Turbo Pascal dilində massivlərdən istifadə etməklə proqramlaşdırma, AMİ  Gəncə filialı “ Elmi məqalələr  məcmuəsi”, Pedaqogika, Humanitar və Təbiət elmləri №7 , Bakı -2011.