İnformatika

Sevinc  Sabir qizi Orucova

İnformatika kafedrasının baş müəllimi

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT
13.03.1976  tarixində anadan olub.
1983 – 1993-ci illərdə orta məktəbdə oxuyub.
1993-1997-ci illərdə Gəncə Dövlət Pedaqoji  İnstitutunun Riyaziyyat-İnformatika fakultəsinə daxil olub və Riyaziyyat ixtisasinı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdi.
1999-cu ildə isə İnformatika ixtisası üzrə Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutuna magistr dərəcəsini almışdı.
1999-cu ildən İnformatika kafedrasında işləyir.
2013-cü ildən kafedranın baş müəllim vəzifəsində işləyir. Gəncə Dövlət Universitetinin “Pedaqogika və Təhsilin əsasları”  kafedrasının dissertantıdır.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ  DƏRƏCƏ
Ali

ƏMƏK FƏALIYƏTİ
1999-cu ildən GDU-nun İnformatika kafedrasında işləyir.
2013-cü ildən kafedranın baş müəllim vəzifəsində işləyir. Gəncə Dövlət Universitetinin “Pedaqogika və Təhsilin əsasları”  kafedrasının dissertantıdır.

TƏDQIQAT SAHƏSI
İnformatika və təhsildə İKT, İnformatikanın nəzəri əsasları, Alqoritmləşdirmə və proqramlaşdırma

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1.”Müasir inkşafetdirici təlim metodlari”-AMİ-un Gəncə filialı, Elmi məq.topl., Gəncə 2010 №6
2. “Pedaqoji ünsiyyətin təşkili və idarə olunması”- GDU, Elmi xəbərlər, Gəncə 2010 №2
3. “Yeni təlim texnologiyalarının strukturu”-AMİ-un Gəncə filialı, Elmi xəbərlər topl. Gəncə 2011 №3
4.“Pedaqoji  prossesin səmərəli təşkilində müəllimin peşə etikasının rolu”  AMİ,  Elmi Xəbərlər I hissə, 2013
5. “İbtidai siniflərdə İKT-nin riyaziyyat dərslərində tətbiqi” , 05-06 iyun 2014 –cü il tarixində  keçirilən “Riyaziyyat və İKT-nin tətbiqi sahələri. Yeni tədris texnologiyaları” mövzusunda  Beynəlxalq Konfrans , Gəncə 2014, II hissə