İnformatika

Samirə  Rafiq qizi Babayeva

Baş müəllim
E-mail: samira.babaeva@list.ru

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT
21.08.1981-ci il tarixində  anadan olmuşdur
1988-98 –ci illərdə orta məktəbdə oxumuşdur
1998- 2002 – ci illərdə GDU-nun Riyaziyyat –informatika fakultəsində təhsil almışdır.
2002 –2004 cü illərdə GDU da İnformatika kafedrasnda magistatura pilləsi üzrə təhsil almışdır.
2004-cı ildən Gəncə Dövlət Universitetində işləyir.
Ailəlidir.

TƏHSILI VƏ ELMI DƏRƏCƏ
Ali, baş müəllim

ƏMƏK  FƏALİYYƏTİ
2004-cü ildən Gəncə Dövlət Universitetində Informatika  müəllim işləyir.
2010-cu ildən GDU-nun İnformatika kafedrasında baş müəllim işləyir.
Bir  çox elmi məqalənin müəllifidir.

TƏDQİQAT  SAHƏSİ
İnformatika, Alqoritmik dillər, İTM. Təhsildə İKT

SEÇİLMİŞ ELMİ ƏSƏRLƏRİ
1. “Delphi mühitində pəncərənin ümumi quruluşu”.  GDU. Elmi Xəbərlər.
Gəncə 2010
2. “Kompüterin yadddaşı” GDU. Elmi Xəbərlər. Gəncə 2013
3. “Müasir kompüterlər və onların arxitekturası”  GDU. Elmi Xəbərlər .
Gəncə 2014.
4. “Nanotexnologiyalar və kompüterlərin gələcəyi” GDU. Elmi Xəbərlər.
Gəncə 2014
5. “Üç ölçülü video qurğular” GDU. Elmi Xəbərlər. Gəncə 2014
6. “ Neyrokompüterlər”  Riyaziyyat və İKT-nin tətbiq sahələri. Yeni tədris texnologiyaları. Beynəlxalq konfrans II hissə.  Gəncə 2014