İnformatika

Tamilla  Əhməd  qizi  Əsgərova

İnformatika kafedrasının baş müəllimi

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT
26.08.1971 tarixində anadan olub.
1978 – 1988-ci illərdə orta məktəbdə oxuyub.
1988-1993- ci ildə Azərbaycan Texniki Universiteti bitirib.
2002-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin İnformatika kafedrasına mühəndis-proqramçı  qəbul edilmişəm.  2003-cü ildə stajçı  müəllim, 2004-cü ildə tam ştat müəllim  kimi işləmişəm. 2009-cu ildən baş müəllim vəzifəsində işləyir.
Ailəlidir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ  DƏRƏCƏ

Ali

ƏMƏK FƏALIYƏTİ
2002-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin  İnformatika kafedrasına mühəndis-proqramçı  qəbul edilmişəm.  2003-cü ildə stajçı  müəllim, 2004-cü ildə tam ştat müəllim  kimi işləmişəm. 2009-cu ildən baş müəllim vəzifəsində işləyir.

TƏDQIQAT SAHƏSI
Alqoritmik dillər, Kompüter qrafikası, Kompüter şəbəkəsi

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1.Access verilənlər bazasında cədvəllər və tərtibatlar, UDİ  Elmi əsərlər məcmuəsı, Bakı-«Nurlan»-2004
2.Turbo Pascal alqoritmləşdirmə dilində  laboratoriya işlərinin yerinə yetirilməsinə dair metodik göstəriş, Bakı-«Nurlan»-2007
3.Visual Basic və Delphi obyektyönümlü proqramlaşdırma dillərində verilənlər bazası, Bakı-«Nurlan»-2008
4.«Методика обучения объектно-ориентированному программированию» «Müasir informasiya sistemləri». Məqalə
5.«Mathcad sistemində interpolyasiya çoxhədlisinin qurulması». Məqalə Gəncə Dövlət  Universitetinin Elmi xəbərləri.