İnformatika və Cəbr

Cuvarlinskaya Elnura  Rafat  qizi

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

      29 avqust 1971-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.

      Ailelidir

     Telefon:  +994505532662; +994555532662

      E-mail :   ecuvarlinskaya@gmail.com

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

1978 – 1988-ci illərdə orta məktəbdə oxuyub.

1988-1993- ci illərdə Azərbaycan Texniki Universiteti bitirib.

1993- 1994-cü illərdə AMEA-nın Kibernetika institutunda baş laborant vəzifəsində işləmiş

1994 – 1998-ci illərdə Gəncə taksimotor müəssisəsində kitabxanaçı vəzifəsində işləmiş

2000 – 2001-ci illərdə Gəncə Humanitar kollecində müəllim kimi işləmiş

2001-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin İnformatika kafedrasına müəllim, 2005-ci ildən

 baş müəllim vəzifəsində işləyir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1993 – 1994-cü illərdə AMEA-nın Kibernetika institutunda baş laborant vəzifəsində işləmiş

1994 – 1998-ci illərdə Gəncə taksimotor müəssisəsində kitabxanaçı vəzifəsində işləmiş 2000 – 2001-ci illərdə Gəncə Humanitar kollecində müəllim kimi işləmiş

2001-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin İnformatika kafedrasına müəllim, 2005-ci ildən baş müəllim vəzifəsində işləyir.

“Komputer qrafikası”, “Kompüter arxitekturası və əməliyyat sistemləri”, “Kompüter şəbəkələri”, ”Proqramlaşdırma texnologiyalari”, ” İnformasiya sistemləri və Verilənlər bazası”, “İnformatikanın Tədrisi Metodikası”, “ İnformatika”,” İnformatika və Təhsildə İKT” və s. fənnlər üzrə mühazirə, seminar və laboratoriya dərsləri aparır.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

İnformatika  təhsildə İKT, İnformasiya sistemləri, Kompüter  arxitekturası   əməliyyat sistemi

  • İnəklərdə sanitar-gigiyenik xidmət prosesinin mexanikləşdirilmə texnologiya və texniki vasitəsinin işlənməsi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

• 10-dan artıq beynəlxalq və respublika elmi konfranslarında müxtəlif mövzulu məruzələrlə çıxış etmişdir.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

Определение экономической эффективности усовершенствованных процедур очистки коровьей шкуры, Аграрный научный журнал, Саратовск 2022

  • Оптимизация конструктивньгх параметров экспериментальной процедуры очистки кожи, “Davranış nəzəriyyələri və Rusiya elminin təcrübəsi” mövzusuda Beynəlxalq elmi-praktik konfransın mate­rial­ları, Sankt-Peterburq, 2022
  • Исследование взаимодействия кисти с грязью на кожном покрове, «Технические науки: проблемы решения» mövzusuda Beynəlxalq elmi-praktik konfransın mate­rial­ları, Moskva 2022
  • Моделирование и экспериментальное исследование

процесса механической очистки коровьей кожи, Бюллетень науки и практикa, Издательский центр «Наука и практика», Нижневартовск, Россия, 2022

PATENT

İri buynuzlu heyvanın dəri örtüyünü təmiz­lə­yən tərtibat (Azər­bay­can Res­­­pub­li­kası Patent və Əm­təə Nişanları Mərkə­zi, Patent, Faydalı mo­del: F 2020 0030, A01K13/00)

Patent və Əmtəə Nişanları Mərkəzi   Publik Hüquqi Şəxs, Bakı,2020

Dil bilgisi: İngilis dili ,  Rus dili,  Türkçə