Həndəsə və Cəbr

Həsənova Natəvan Sabir qızı

N.Həsənova

Həndəsə və cəbr kafedrasının baş müəllimi

QISA BİOQRAFİQ MƏLUMAT

17.04.1973 tarixində anadan olmuşdur.

1980-1990 –cı ilərdə orta məktəbdə oxumuşdur.

1990-1995-ci illərdə KDPİ-nun Riyaziyyat və informatika fakültəsində təhsil almışdır.

2003-cü ildən indiyədək GDU-da çalışır.

Ailəlidir.

TƏHSİLİ  VƏ  ELMİ  DƏRƏCƏ

Ali

ƏMƏK  FƏALİYYƏTİ

2003-cü ildən GDU-nun  Həndəsə və cəbr kafedrasında işləyir.

“Cəbr” fənnini tədris edir.

4  məqalənin müəllifidir

TƏDQİQAT  SAHƏSİ

Bərk cisimlər mexanikası

SEÇİLMİŞ  ƏSƏRLƏRİ

1.Matris elementli meydan və onun bəzi tətbiqləri. Elmi Xəbərlər. 2011.

2.Tam ədədlər çoxluğunda birdərəcəli iki dəyişənli qeyri müəyyən tənliklərin tam həlləri. Konfrans Materialları, 2008

3.Həqiqi ədədlər və onlar üzərində əməllər.Konfrans Materialları, 2008.

4.Məktəb riyaziyyat kursunda çoxdəyişənli funksiya. Konfrans Materialları, 2008.