Həndəsə və Cəbr

Meşaik Seymur Arif oğlu

S.Meşaik

GDU-nun Həndəsə və Cəbr kafedrasının müəllimi

E-mail: seymur_meshaik@inbox.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

30.08.1982 tarixində anadan olmuşdur.

1989-1999-cu illərdə orta məktəbdə oxumuşdur.

1999-2003-cü illərdə GDU-nun Riyaziyyat və informatika fakültəsində bakalavr təhsili alməşdır.

2003-2005-ci illərdə GDU-nun Həndəsə və Cəbr kafedrasında magistr təhsili almışdır.

2005-2008-ci illərdə Azərbaycan EA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda aspirant olmuşdur.

2011-ci ildən GDU-da çalışır.

Ailəlidir

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏSİ

Ali

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2011-ci ildən GDU-nun Həndəsə və Cəbr kafedrasında çalışır. Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi fənnini tədris edir.

7 məqalənin və 10 tezisin müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Sonlu qiymətli məntiq cəbrlərinin (Post cəbrlərinin) laylaşdırılmış düz hasili

SEÇİLMİŞ ƏSƏSRLƏRİ

  1. On minimal sub-algebras in algebra PkÄPm // AMEA, Riyaziyyat və mexanika İnstitunun əsərləri, cild XXVIII, Bakı, 2008; A. A. Babaev, R. J. Mirzoev
  2. Xətti operatorun strukturu haqqında // Gəncə Dövlət Universiteti, Elmi xəbərlər, №3, Gəncə 2013; L. A. Ramazanova, G. N. Novruzova
  3. Необходимое условие делимости на степень простого идеала в и его применение // ADPU, Pedaqoji Universitet xəbərləri, №1, Bakı, 2014;
  1. Свойства линейных функций из алгебры Р2 и функций не входящих в максимальную под алгебру, определяемую отношением R11 в Р2×Р2 // ADPU, Pedaqoji Universitet xəbərləri, №2, Bakı, 2014
  2. Расстояние Хэмминга между m-функциями алгебры Рк1×…×Ркm // ADPU, Pedaqoji Universitet xəbərləri, №4, Bakı, 2014
  3. Расстояние Хэмминга между функциями прямого произведения алгебр Поста // Естественные и технические науки, №3(81), Москва, 20015
  4. Метод последовательного нахождение серий минимальных под клонов в Безымянныйи градуированных произведениях Безымянный-1 // BDU, Bakı Universitetinin xəbərləri, Bakı, 2015; А.А.Бабаев