İnformatika və Cəbr

Hüseynova Təranə Vaqif qızı

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

      14 iyun 1977-cü ildə  Tovuz rayonunda      

      anadan olmuşdur.

      Evlidir , 2004-ci ildən YAP-ın üzvüdür.

     Telefon:  +9940773950426

      E-mail:  terane.husennova.77@mail.ru

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

 1. 1996-2000-cü illər Gəncə Dovlet Universitetində Bakalavır

 2. 2001-2003-ci illər Gəncə Dovlet Universitetində Magistratura

 3. 2018-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetində Doktoranturaya qəbul olub, hal-hazırda elmi iş üzərində işləyir

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2000-2010 -cu ilə dək Gəncə Dövlət Universitetində Həndəsə  və Cəbr kafedrasında  laborant kimi çalışıb.2010-cu ildən Gəncə Dövlət Universitetində Baş müəllim kimi çalışır.

“Həndəsə-1.”, ” Həndəsə-2”,  “Diferensial həndəsə”, ” Cəbr-1”,  “Cəbr-2 ”, “ Həndəsənin bəzi məsələləri”,”  və s. fənnlər üzrə mühazirə  və  seminar dərsləri aparır.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Anizotrop lövhə , sıxılan özlü maye və sərt divardan ibarət hidroelastik sistemin məcburi rəqslərinin öyrənilməsi.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 10-dan artıq beynəlxalq və respublika elmi konfranslarında müxtəlif mövzulu məruzələrlə çıxış etmişdir.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • ALGORITHM FOR FUNCTIONING AND CALCULATION OF

          STRUCTURAL ELEMENTS OF TRIANGULAR FUZZY TIMED PETRI NETS

1.       Forced vibration of the hydro-elastic system consisting of the orthotropic plate, compressible viscous fluid and rigid wall    Coupled Systems Mechanics  . 2019

 1. Parametric investigation of the forced vibration of a “plate + compressible viscous fluid + rigid wall” hydroelastic Tran. Natl. Acad. Azerb. Ser. Phys.-Tech. Math. Sci. Machanics, Baku. 2019

 2. Convergence numerical results related to the vibration of the hydro-elastic system consisting of an anisotropic plate, compressible viscous fluid and rigid wall Convergence numerical results related to the vibration of the hydro-elastic system consisting of an anisotropic plate, compressible viscous fluid and rigid Tran. Acad. Azerb. Ser. Phys.-Tech. Math. Sci. Machanics, Baku 2019

 3. Fluid flow profile in the \”orthotropic plate+ compressible viscous fluid+rigid wall\” system under the action of the moving load on the plate .Coupled Systems Mechanics. 2020

 4. “Ortotrop lövhə + sıxıla bi-lən özlü maye + sərt divar” sistemində lövhə üzərindəki hərəkət edənm yükün təsiri altında mayenin xassələrinin onun hərəkət profilinə təsiri. Pedaqoji Universitetin Xəbərləri, Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası, Bakı. 2021

 5. Lövhə üzərində hərəkət edən yükün təsiri altında ortotrop lövhə və sərt divar arasında yerləşən sıxıla bilən özlü  mayenin hərəkəti haqqında. BSU.Proceedings of the 7-th in-ternational conference on control and optimization with industrial applica-tions, Baku, Azerbaijan. 2020

KİTABLAR

Analitik həndəsə.