Hüseynova Təranə Vaqif qızı

Hüseynova Təranə Vaqif qızı

20150624_110524

Həndəsə və cəbr kafedrasının müəllimi

tarana-hüseynova@mail.ru

QISA BİOQRAFİQ MƏLUMAT

14.07.1977  tarixində anadan olmuşdur.

1984-1994 –cü ilərdə orta məktəbdə oxumuşdur.

1996-2000-ci illərdə GDU-nun Riyaziyyat və informatika fakültəsində təhsil almışdır.

2001-2003-cü illərdə GDU –nun  Həndəsə və cəbr kafedrasında magistr olmuşdur.

2010-cu ildən həmin kafedrada müəllim işləyir.

Ailəlidir.

TƏHSİLİ  VƏ  ELMİ  DƏRƏCƏ

Ali

ƏMƏK  FƏALİYYƏTİ

2001-2010-cu illərdə GDU-nun Həndəsə və cəbr kafedrasında laborant işləmişdir.

2010-cu ildən həmin kafedrada müəllim işləyir.

“Həndəsə” fənnini tədris edir.

5-dən çox məqalənin müəllifidir

TƏDQİQAT  SAHƏSİ

Səth inteqralı daxil olan bir inteqral münasibət haqqında.

SEÇİLMİŞ  ƏSƏRLƏRİ

  1. İkitərtibli xətlərin bəzi optik xassələri. Gəncə 2004.
  2. Sferik həndəsə anlayışı.G.2014.Elmi xəbərlər.
  3. Planimetrik məsələlərin həllində oxşarlıq metodu.G.2014.
  4. О производной одного интеграла по параметру. Азербайджанский Технический Университет 2015 г.