İnformatika kafedrası

Anar Rəsul oğlu Quliyev

infor-10

İnformatika kafedrasının müəllimi
E-mail:

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
18.12.1972-ci il tarixində anadan olmuşdur.
1979-1989-cu illərdə orta məktəbdə oxumuşdur.
1989-1994-cü illərdə H.Zərdabi adına KDPİ (indiki GDU) Mühəndis-pedaqoji fakültəsində təhsil almışdır. Ailəlidir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏSİ
Ali. Müəllim.

ƏMƏK FƏALİYYATİ
1997-2001-ci illərdə Gəncə Məişət Xidməti Kolleci, müəllim

2002-2014-cü illərdə Az.Mİ-nun Gəncə filialı, istehsalat-təcrübə rəhbəri

2003-2014-cü illərdə həmin kafedrada baş müəllim vəzifəsində çalışmışdır.
2015-ci ildən  GDU-nun “İnformatika” kafedrasında çalışır.

TƏDQİQAT SAHƏSİ
Proqramlaşdırma , kompüterin proqram təminatı.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ