AÇIQ DƏRS

N-7

27 noyabr 2018-ci il tarixində Riyazi analiz kafedrasının baş müəllimi, r.f.d Neymətov Nazim Əsədulla oğlunun açıq dərsi keçirilmişdir. Dərs III kurs İnformatika müəllimliyi ixtisasında Riyazi məntiq fənnindən olmuşdur. Açıq dərsin mövzusu “Predikatlar cəbrində düsturların eynigüclülüyü. Əsas eynigüclülüklər”. Açıq dərsdə Rektorun səlahiyyətli nümayəndəsi Fəxri prof.Ə.U.Quliyev, dos.C.İbrahimov, dos.Ü.Əfəndiyev, Riyazi analiz kafedrasının müəllim dos.Z.Abbasov, b.m., r.f.d. T.Məmmədov, b.m.N.İsmayılov, fəxri professor M.Sadıqov iştirak etmişlər. Açıq dərs yüksək səviyyədə keçmişdir.