12 Aprel  2022-ci il tatixdə saat 10:00-da  Fakültə Elmi Şurasının iclası keçirilmişdir

GÜNDƏLİK MƏSƏLƏLƏR:

1. IV kurs “Riyaziyyat müəllimliyi, “İnformatika” müəllimliyi və V kurs “Riyaziyyat və informatika” müəllimliyi ixtisaslarında pedaqoji təcrübənin ”, IV kurs “Kompüter elmləri” ixtisasında istehsalat təcrübəsinin gedişi (Kafedra müdirləri)

2. Fakültədə tədris ediləcək seçmə fənlərin kafedralar arasında bölgüsü.(Dekan müavini R.Məmmədov)

3. İxtisas kafedralarında tədrisin vəziyyəti (N Bəşirova)

4. Magistrlərin dissertasiya işlərinin icra vəziyyəti(Kafedra müdiri)

5. Müsabiqə üzrə

a) boş olan İnformatika və cəbr kafedrasının müdiri vəzifəsi seçkisi  (İ.Cabbarov)

b) müəllim seçkisi ( G.İmanova, S.Babayeva, A.Qafarov, T.Hüseynova, G.Salmanova, Ü.Qurbanova, E.Cuvarlinskaya, N.Allahyarova, Ü.Əfəndiyev) (Elmi katib N.Bəşirova)

6.Cari məsələlər