Monthly Archives: Oktyabr 2023

NÖVBƏTİ ELMİ ŞURA KEÇİRİLDİ

31 oktyabr  2023-ci il tatixdə saat 11:00-da  Fakültə Elmi Şurasının növbəti iclası olacaqdır. GÜNDƏLİK MƏSƏLƏLƏR: 1.  Tələbələrin fənləri mənimsəmə göstəricilərini əks etdirən formaların vaxtında hazırlanması və tədris hissəsinə təqdim olunması. (Dekan müavini) 2. V kurs tələbələrinin buraxılış, magistrlərin disertasiya işi mövzularının təsdiqi.( Kafedra müdirləri) 3. Riyazi analiz kafedrasında fənn proqramlarının və fənlər üzrə sillabusların  yoxlanması

Read More

“Corel Draw proqramı, onun interfeysi və parametrləri” mövzusunda açıq dərs keçirildi

31.01.2023-cü il tarixdə İnformatika və Cəbr kafedrasının baş müəllimi Elnura Cuvarlinskayanın Kompüter qrafikası fənnindən Riyaziyyat və İnformatika müəllimliyi 4 kursunda “Corel Draw proqramı, onun interfeysi və parametrləri” mövzusunda açıq dərs keçirilmişdir. Mövzuda “Corel Draw qrafik redaktorunda iş haqqında anlayışlar verildi. Yeni sənədin yaradılması, sənədin ölşülərinin dəyişdirilməsi, alətlərdən istifadə qaydaları izah edildi. Açıq dərsdə fakültə kafedranın

Read More

“Funksiyanın superpozisiyazı. Tam və tam olmayan funksiyalar sistemi” mövzusunda açıq dərs keçirildi

27 oktyabr 2023-cü il tarixdə Riyazi analiz kafedrasının dosenti Nazim Neymətovun İnformatika müəllimliyi 3 kursunda Riyazi məntiq fənnindən açıq mühazirə dərsi keçirilmişdir. Açıq dərsin mövzusu “Funksiyanın superpozisiyası. Tam və tam olmayan funksiyalar sistemi”dir. Plan. 1. Funksiyaların düsturla göstərilişi. 2. Funksiyaların superpozisiyası 3. Tam və tam olmayan funksiyalar sistemi Burada əvvəlcə n=2 olduqda məntiq funksiyalarının 16

Read More

Tələbə Gənclər Təşkilatının seçki iclası keçirildi

 24 oktyabr 2023-cü il tarixdə keçirilən Gəncə Dövlət Universitetinin Riyaziyyat–İnformatika fakültəsi Tələbə Gənclər Təşkilatının seçki iclasının 01 saylı PROTOKOLU GÜNDƏLİK  MƏSƏLƏ Fakültə Tələbə  Gənclər Təşkilatına və Tələbə  şurasına sədr və müavinin seçilməsi. İŞTİRAK EDİRLƏR: Gəncə Dövlət Universitetinin humanitar məsələlər üzrə prorektoru dos.G.Fətəliyeva, Riyaziyyat – informatika fakültəsinin dekanı dos.O.M.Hüseynov, tədris məsələləri üzrə dekan müavini r.f.d.,b/m.R.M.Məmmədov, humanitar

Read More

“Ənənəvi və müasir təlim” mövzusunda açıq dərs keçirildi

23 oktyabr 2023-cü il tarixdə Ümumi riyaziyyat kafedrasının baş müəllimi Pərvin Mustafayevanın Riyaziyyat müəllimliyi IV kursunda Orta məktəb riyaziyyat proqramının təhlili fənnindən mühazirə dərsi keçirilmişdir. “Ənənəvi və müzsir təlim” mövzusunda açıq dərsimdə tələbələrə ənənəvi və müasir təlim arasındakı fərqli və oxşar cəhətləri izah etmək. Müasir təlimin keyfiyyət üstünlüklərini göstərmək. Orta məktəblərdə bu müasir təlim üsulunun

Read More

İnformatika və Cəb kafedrasında Elmi seminar keçirildi

İnformatika və Cəbr kafedrasının müdiri dos.İ.Cabbarov rəhbərliyi ilə elmi seminar keçirildi. “Fubini teoremi” mövzusunu dos.İ.Cabbarov və r.f.d., b.m.S.Meşaik məruzə etmişlər. Məruzədə müəlliflər onlar tərəfindən alınmış Fubini teoreminin yeni variantı haqqında məlumat verilmişdir. Örtüklərlə bağlı verilən yeni qeyri-məxsusi səth inteqralı anlayışı Riman inteqralı üçün klassik Fubini teoreminin analoqunun mümkünlüyü məsələsini aktual edir. Elmi seminarda kafedranın əməkdaşlar

Read More

“ƏDƏDİ ARDICILLIQLAR ÜZƏRİNDƏ ƏMƏLLƏR, ƏDƏDİ ARDICILLIĞIN LİMİTİNƏ AİD MİSALLAR” MÖVZUSUNDA AÇIQ  DƏRS KEÇİRİLMİŞDİR

09 oktyabr 2023-cü il tarixdə Riyazi analiz kafedrasının müəllimi Ağazadə Aysel Elman qızının Riyaziyyat müəllimliyi 1 kursunda Riyazi analiz-1 fənnindən açıq praktik məşğələ dərsi keçirilmişdir. “Ədədi ardıcıllıqlar üzərində əməllər, ədədi ardıcıllığın limitinə aid misallar” mövzusunda açıq dərsin məqsədi Riyaziyyat müəllimliyi ixtisasının tələbələrinə ardıcıllıq anlayışını, ardıcıllığın limiti və xassələrini öyrətməkdən ibarətdir. Dərsdə ardıcıllığın limitinin hesablanmasına aid

Read More

ƏZİZ MÜƏLLİMLƏR BAYRAMINIZ MÜBARƏK!

5 oktyabr – Beynəlxalq Müəllimlər günüdür. İlk dəfə beynəlxalq səviyyədə 1966-cı il oktyabrın 5-də YUNESKO və Beynəlxalq Əmək Təşkilatının birgə keçirdiyi konfransda müəllimlərin əmək şəraitini müəyyən edən “Müəllimlərin vəziyyəti haqqında” tövsiyə xarakterli sənəd qəbul edilmişdir. 1994-cü ildə YUNESKO oktyabrın 5-ni Beynəlxalq Müəllim günü kimi təsbit etmiş və bu tarix BMT-nin beynəlxalq və ümumdünya günləri sisteminə

Read More