Riyazi analiz

Mehdiyeva Fidan Şahin qızı

Riyazi analiz kafedrasının müəllimi

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT
09.10.1990 tarixində anadan olmuşdur.
1997-2008-ci illərdə orta məktəbdə oxumuşdur.
2008-2012- ci illərdə GDU-nun Riyaziyyat informatika fakültəsin bakalavr pilləsi üzrə  təhsil almışdır
20012-2014-cü illərdə GDU-nun Riyazi analiz ixtisası üzrə magistr pilləsi üzrə təhsil almışdır.
2014-cü ildən GDU-nun Riyazi analiz kafedrasında çalışır.

TƏHSİLİ  VƏ  ELMİ  DƏRƏCƏSİ
Ali

ƏMƏK FƏALIYYƏTI
2014-cü ildən GDU-nun Riyazi analiz kafedrasında çalışır.
«Riyazi analiz», «Diferensial tənliklə», «Funksional analiz»
4  məqalənin müəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI
Riyazi analiz

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1. Mütləq kəsilməz funksiya halında Stiltes inteqralının hesablanması.  Gəncə 2013
2. Məhdud variasiyalı funksiyanın mütləq kəsilməz, sinqulyar və sıçrayışlar funksiyalarının cəmi şəklində göstərilməsi Gəncə 2013
3. Lebeq Stiltes inteqralı Gəncə 2014
4. Sadə modula görə çıxıqlar meydanı Gəncə 2014