Riyazi analiz

Səbinə Səyavuş qızı İbrahimova

Riyaziyyat – informatika fakültəsinin tədris məsləhətçisi
Riyazi analiz kafedrsaının baş müəllimi
E – mail:
QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
17.10.1979 – cu ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.
1986-1996 – ci illərdə orta məktəbdə oxumuşdur.
1996-2000 – ci illərdə BDU-nun
Mexanika və riyaziyyat fakültəsində təhsil almışdır.
2000-2002 – ci illərdə Mexanika və riyaziyyat fakültəsinin Riyazi analiz ixtisası üzrə magistr təhsili almışdır
2002 – ci ildən hazırki vaxta qədər GDU-nun Riyaziyyat-informatika fakültəsində çalışır.
Ailəlidir, iki evladı var.
TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏSİ
Ali
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
2002 – ci ildən hazırki vaxta qədər GDU-nun Riyaziyyat-informatika fakültəsinin Riyazi analiz kafedrasında baş müəllim.
6 elmi məqalənin müəllifidir.
TƏDQİQAT SAHƏSİ
Riyazi analiz, Diferensial tənliklər, Riyazi fizika tənlikləri
SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
1. Об одной задаче сингулярного интеграла. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, GDU-nun Elmi Əsərlər Məcmuəsi, Bakı-«Nurlan»-2004
2. Применение необходимого и достаточного условия равномерной сходимости для функциональных последовательностей. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi,  GDU-nun Professor-müəllimlərin, aspirant və gənc tədqiqatçıların Elmi Konfransının Materialları, Bakı-2005
3. Некоторые следствия из теоремы Лагранжа и его применение. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi,  GDU-nun Professor-müəllimlərin, aspirant və gənc tədqiqatçıların Elmi-Tədqiqat və yaradıcılıq işlərinin toplusu, Gəncə-2007
4. Некоторые методы нахождений функций Римана для компактных уравнений. GDU,Riyazi nəzəriyyələr, onların tətbiqi və tədrisi sahəsində olan problemlər, Konfrans materialları, Gəncə-2008
5. Построение функции Римана для некоторых компактных уравнений. Elmi xəbərlər №1 Gəncə 2011
6. С-функция «Квадратично»  возмущенного уравнения Штурма – Лиувиля и её свойства. Elmi xəbərlər №2 Gəncə 2011