Riyazi analiz

İsmayılov Nazir Əliş oğlu

Riyazi analiz kafedrasının baş müəllimi  dosenti

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT
24 yanvar 1958  İmişli rayon Xoşçobanlı kəndində anadan olmuşdur.
1964-1974-cü illərdə orta məktəbdə oxumuşdur.
1974-1978-1978-ci ildə ADPİ-nin (indiki ADPU)  Riyaziyyat fakültəsinin Raziyyat ixtisasını bitirib
Ailəlidir.

TƏHSILI VƏ ELMI DƏRƏCƏSI
Ali

ƏMƏK FƏALIYYƏTI
1978-1987-ci illərdə İmişli rayonunda müəllim və direktor vəzifələrində çalışmıdır.
1987- 2003-cü illərdə ATU-da müəllim
2003- ildən GDU-nun Riyazi analiz kafedrasında çalışır.

TƏDQIQAT SAHƏSI
1. Решение задачи Коши с прямым и обратным течением в решении для одного уравнения высокого порядка. Bakı. Elm 1981
2. Необходимое и достаточное условие минимальности некоторой системы функций. Новосибирск, 1999
3. Об одной формуле содержащая Биномиальное коэффициенты.
4. Разложение по собственным функциям несамосопряженных дифференциальных оператор второго порядка, зависящим от спектрального параметра. Гянджа-1991
5. Об одной задачи теорем расписания для уравнения Штурма-Лиувилля со спектральным параметром в правом условии. Гянджа 1992
6. Anqarmonik tənliyin həqiqi oxda olan S funksiyanın xassələri. Gəncə 2007
7. О базненых свойствах систем типа экспонент косинусов и синусов в весовых пространствах. Баку-2009
8. О представлении билинейных форм в банаховых пространствах. Гянджа 2008
9. Bases of exsponents in weighted hardy classis. İndia-2013 (İJMSEA)
10. Об одном методе образования базиса в банаховых пространствах. Гянджа- 2014
11. Фундаментальное решение задачи Коши для линейного гиперболического уравнения второго порядка и его применение к задачам оптимального уравнения Гянджа-2014.
«Məxsusi və qoyulmuş funksiyalar sisteminin bazislik məsələləri» mövzusunda iş üzərində işləyir.