Riyazi analiz

Məmmədov Tahir Cəlil oğlu

Riyazi analiz kafedrasının baş müəllimi

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT
31.08. 1957 tarixində anadan olmuşdur.
1964-1974-cü illərdə orta məktəbdə oxumuşdur.
1974-1978-ci illərdə Kirovabad Dövlət Pedaqoji İnstitutunda təhsil almışdır.

TƏHSILI VƏ ELMI DƏRƏCƏ
1974-cü ildə KDPİ-nu bitirib

ƏMƏK FƏALIYYƏTI
1982-1987-ci illərdə Azərbaycan Elmi tədqiqat Kənd təsərüfatı mexanikləşdirilməsi və elektridləşdirilməsi İnstitutunda işləmişdir.
1987-2007-ci illərdə Azərbaycan Texnolojiya Universitetində assent və baş müəllim vəzifələrində çalışmışmışdır.
2008-ci ildən indiyədək GDU-nun Riyazi  analiz kafedrasında çalışır.

TƏDQIQAT  SAHƏSI
«Özlüelastik sapa verilmiş formalı bərk cisimlə eninə zərbə məsələsi» mövzusunda dissertasiya mövzusu üzərində çalışır.
Seçilmiş elmi əsərləri
1. «Əməliyyatların tədqiqi» Bakı, 2013
2. «Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistikanın elementləri», Bakı 2014.
3. Мамедов Т.Д. «Поперечный удар составным клином по гибкой нити: Механика-машеностроение» №1. Баку 2002
4. Мамедов Т.Д. «Сморщивание вязкоупругой нити при нормальном ударе клином по ней» М—машиностроение №2.2006
5. Мамедов Т.Д. «Нормальный удар притупленным клином по гибкой вязко упругой нити» М-м. 2007. №1
6. Мамедов Т.Д. «Нормальным удар клином по вязко упругой нити» (дозвуковой режим) Гяндже региональ. Нау.
7. Мамедов Т.Д. «Об обрыве вязкоупругой нити при поперечном ударе притупленным клином» «Ииженергия физика» Москва 2009. ст.3-7