Riyazi analiz

Bəşirova Nürəngiz Firuz qızı

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

14 avqust 1974-cü ildə -ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.

Subaydır. 2000-ci ildən YAP-ın üzvüdür.

Telefon: +994506434549

E-mail: nurangizbasirova@mail.ru

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

 1. 1974-1978-ci illər Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Riyaziyyat fakültəsi

 2. 2003-2005-ciillər Gəncə Dövlət Universitetinin Riyazi analiz kafedrasında –müəllim

 3. 2005-dən hal-hazırki vaxta qədər Baş müəllim.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Riyazi analiz, Diferensial tənliklər, HDFN, KDFN

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 8-dən artıq beynəlxalq və respublika elmi konfranslarında müxtəlif mövzulu məruzələrlə çıxış etmişdir.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. Тепловые напряжения в длинном сплошном цилиндре при плоском осесимметричном температурном поле. Telavi Dövlət Universiteti 2018.

 2. Yüksəktərtibli xüsusi törəməlidiferensial tənlik üçün bir qarışıq məsələ         GDU-nun Elmi xəbərləri 2019

 3. Riyaziyyat müəllimliyi, Riyaziyyat və informatika müəllimliyi, İnformatika müəllimliyi, Kompüter elmləri ixtisaslarında Riyazi analiz fənnindən fənn proqramları.

 4. Применение метода Фурье к смешанно граничной задачи. Telavi Dövlət Universiteti 2018.

 5. Матрица рассеяния возмущенного уравнения Шредингера.Сборник статей II Международной научно-практической конференции «SCIENCEANDTECHNOLOGYINNOVATIONS». 2023

 6. Приведение некоторого класса линейных дифференциальных уравнений гиперболического типа к компактным уравнениям. Сборник статей II Международной научно-практической конференции «SCIENCEANDTECHNOLOGYINNOVATIONS». 2023

KİTABLARI

 1. Bəşirova, A.Qasımova “Riyazi analiz” Dərslik Gəncə 2020

 2. Bəşirova “Furye sırası və Furye çevrilmələri” Metodik vəsait Gəncə 2022