Riyazi analiz

Nürəngiz Firuz qızı Bəşirova

 Riyaziyyat – informatika fakültəsinin tədris məsləhətçisi
Riyazi analiz kafedrsaının baş müəllimi, riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru
E – mail: nbasirov@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
14.08.1974 – cü ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.
1981-1991 – ci illərdə orta məktəbdə oxumuşdur.
1991-1996 – ci illərdə GDU-nun
Riyaziyyat-informatika fakültəsində təhsil almışdır.
1996 – cı ildə hazırki vaxta qədər GDU-nun Riyaziyyat-informatika fakültəsində çalışır.
Subaydır.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏSİ
Ali
Torpağın becərilməsi texnoloji prosessinin və kombinəedilmiş maşının təkmilləşdirilməsi (namizədlik dissertasiyası) 2015 – ci il.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1996 – cı ildə hazırki vaxta qədər GDU-nun Riyaziyyat-informatika fakültəsində çalışır.
Riyaziyyat – informatika fakültəsinin Riyazi analiz kafedrasında baş müəllim.
28 – dan çox məqalənin müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ
Riyazi analiz, Diferensial tənliklər, Riyazi fizika tənlikləri

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ