Riyazi analiz

Həsənov Sabir Qəhrəman oğlu

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, Riyazi analiz kafedrasının dosenti
E-mail: sabhasanov @ gmail.com
QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT
30.05. 1963-cü ildə  Kəlbəcər rayonunda anadan olub.
1971-1981-ci illərdə orta məktəbdə oxumuşdur.
1981-1986-cı illərdə ADU-nun (indiki BDU)  mexanika-riyaziyyat fakuültəsində təhsil almışdır.
1994-1998-ci illərdə  Gəncə Dövlət Universitetinin dissertantı olmuşdur.
1997-ci ldən GDU-nun Riyazi analiz kafedrasında çalışır.
Subay
TƏHSILI VƏ ELMI DƏRƏCƏSI.
Ali, dosent
«İnteqral operatorların lokal xassələri» (namizədlik dissertasiyası) 1999
ƏMƏK FƏALIYYƏTI
1986- 1993-ci illərdə Kəlbəcər şəhər 3 saylı orta məktəbdə müəllim
1997-ci ldən GDU-nun Riyazi analiz kafedrasında çalışır.
«Riyazi analiz», «Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz» fənlərini tədris edir.
30-dan çox məqalənin müəllifidir.
TƏDQIQAT SAHƏSI.

Harmonik analizin inteqral operatorlarının bəzi funksional fəzalarda tədqiqləri.

Исследования интегральных операторов гармонического анализа в некоторых функциональных пространствах.

Investigations of integral operators of harmonic analysis in some function spaces.

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 1. Локальные свойства логарифмического потенциала двойного слоя, Azər.EA, Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu əsərləri, Bakı, “Elm”, 1997, 58-64.
 2. On local property of multidimentional singular integral. Azər.EA-nın Xəbərləri (fizika-riyaziyyat elm.seriyası), Bakı, 1999, c.XIX, 53-61.
 3. On the local smoothness of a conjugate function. Azər.EA, Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu əsərləri, Bakı, 2000, с.XIII (XXI), 70-81.
 4. Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analizin elementləri –I  hissə Dərs vəsaiti Bakı 2010
 5. Multi – sublinear rough maximal operator on product Morrey and product modified Morrey spaces. Journal of Contemporary Applied Mathematics 4(2) (2014), 57-65
 6. Multi – sublinear fractional maximal operator on product Morrey spaces. Journal of Contemporary Applied Mathematics 4(2) (2014), 66-76
 7. Multi – sublinear rough  fractional maximal operator on product  modified Morrey spaces. Proc. İnst.Math.Mech.Natl. Acad. Sci. Azerb. 41 (1) (2015), 77-87
 8. Marcinkiewicz integral and its commutators on local Morrey type spaces. Trans. Natl. Acad. Sci. Azerb. Ser. Phys.-Tech. Math. Sci. 35 (2015), no.4, Mathematics, 84-94.
 9. Multi – sublinear rough fractionat  maximal operator on product modified Morrey  spaces, Abstracts on 7rd İnternational Conference on «Mathematical Analyses, Differential Equation and Their Applications». MADEA-7, 2015, Baku, September 08-13.
 10. Marcinkiewicz integral and its commutators on generalized Orlicz-Morrey spaces of the third kind. Advances in Analysis 1 (2016), no.2, 1-12.
 11. Nonsmooth atomic decompositions for generalized Orlicz-Morrey spaces of the third kind. Acta Applicandae Mathematicae, 2016, 145:133-174mDOI 10,1007/s10440-016-0052-7
 12. Parametric Marcinkiewicz integral operator on generalized Orlicz-Morrey spaces. Trans. Natl. Acad. Sci. Azerb. Ser. Phys.-Tech. Math. Sci. 36 (2016), no.4, Mathematics, 1-8, 70-76
 13. Characterizations for the Riesz potential and its commutators on generalized Orlicz-Morrey spaces. Journal of Inequalities and Applications (2016) 2016:248 DOI 10.1186/s 13660-016-1192-z
 14. Multilinear rough fractional integral on product modified Morrey spaces. Trans. Natl. Acad. Sci. Azerb. Ser. Phys.-Tech. Math. Sci. 36 (2016), no.4, Mathematics, 1-9, 99-107
 15. Multilinear rough fractional integral on product Morrey spaces. Caspian Journal of Applied Mathematics, Ecology and Economics, 4(1), 2016, 1-8
 16. Decompositions of local Morrey-type spaces. Positivity, 2017, DOI 10.1007/s 11117-016-0463-8
 17. A characterization for Adams-type boundedness of the fractional maximal operator on generalized  Orlicz-Morrey spaces. Inteqral Transforms and Special Functions, 2017, DOI 10.1080/10652469.2017.1283312