Riyazi analiz

Hüseynov Abbas Müzəffər oğlu

Fizika riyaziyyat elmləri namizədi. – Riyazi analiz kafedrasının dosenti
E-mail:

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT
01.01.1948-ci ildə Qazax rayonu Yenikənd (Aşağı Kəsəmən) kəndində anadan olmuşdur.
1954-1965-ci illərdə orta məktəblə oxumuşdur.
1965-1970-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin mexanika-riyaziyat  fakültəsində təhsil almışdır.
1974-1977-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin əyani aspirantı olmuşdur.
Ailəlidir, iki qızı və bir oğlu var.

TƏHSILI VƏ ELMI DƏRƏCƏ
1670-ci ildə ADU-nu bitirib.
«Cırlaşan və qarışıq tip tənliklər üçün sərhəd məsələlərinin təqribi həlli» (namizədlik dissertasiyası) 1986, dosent 1993

ƏMƏK FƏALIYYƏTI
1970-1988-ci illərdə KDPİ (indiki GDU) işləmiqdir.
1989-1995-ci illərdə Az.Tex.İnstitutu (indiki Tex.Universiteti) işləmişdir
1996-2001-ci illərdə GDU-nun Qazax filialında işləmişdir.
2001-2012-ci illərdə AMİ-nin Qazax filialında işləmişdir.
2012-ci ildən GDU-nun riyazi analiz kafedrasının dosentidir.
«Riyazi analiz», «Ehtimal nəzəriyyəsi» fənlərini tədris edir.
30 dan çox məqalə müəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI
Cırlaşan və qarışıq tip tənliklər üçün fərq sxemləri

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

1.«Tətbiqi riyaziyyatın praktik məsələləri» Bakı, 1991. Dərs vəsaiti

2.«Əməliyyatların tədqiqi» Bakı, 2013. Dərs vəsaiti

3.«Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistikanın elementləri (mühazirələr)», Bakı 2014. Dərs vəsaiti

4. “Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika”, Bakı, 2017. Dərs vəsaiti.