“Sabit əmsallı n tərtibli xətti bircins və qeyri – bircins diferensial tənliklərin ümumi həllinin qurulması “mövzusunda açıq dərsi keçirilmişdir

25.05 2022 -ci il tarixində riyazi analiz kafedrasının dosenti Tahir Məmmədovun 2 – ci kurs riyaziyyat müəllimliyi ixtisasında Diferensial tənliklər fənnindən “Sabit əmsallı n tərtibli xətti bircins və qeyri – bircins diferensial tənliklərin ümumi həllinin qurulması “mövzusunda açıq dərsi keçirilmişdir. Mövzunun məqsədi sabit əmsallı n tərtibli xətti bircins və qeyri – bircins tənliklər haqqında ümumi məlumat vermək , tənliyin ümumi həllini qurmaqdır.Dərsdə dos. O Hüseynov , t.f.d. N. Bəşirova , b.m. S. İbrahimova iştirak etmişlər.