“Ədədi inteqrallama. Nyuton-Kotes düsturu” mövzusunda açıq dərs keçirilmişdir.

10 may 2022-cı il tarixdə Ümumi riyaziyyat kafedrasının baş müəllimi Samirə Abbasovanın İnformatika müəllimliyi 2 kursunda Hesablama riyaziyyatı fənnindən “Ədədi inteqrallama. Nyuton-Kotes düsturu” mövzusunda açıq dərsi keçirilmişdir.

Mövzunun məqsədi Ədədi inteqrallamanın əsas anlayışlarnı vermək. Nyuton-Kotes düsturunun çıxarılışı Nyuton Kotes əmsallarının hesablanmasıdır. Dərsdə fakültə dekanı dos.O.M.Hüseynov, dekan müaviniləri r.f.d.R.Məmmədov, t.f.d.N.Bəşirova, p.f.d.E.Cəfərli, S. Zeynallı, A. Qurbanova, Ş. Hüseynova, P. Mustafayeva və kafedranın digər müəllimləri iştirak etmişlər. Açıq dərs yüksək qiymətləndirilmişdir