Gəncə ilə tanış olaq

19.04.2022-ci il tarixində Gəncə Dövlət Universitetinin Riyaziyyat informatika fakultəsinin tələbələri Humanitar işlər üzrə Prorektor dos. Gülsüm Fətəliyeva, humanitar işlər üzrə dekan müavini Nurəngiz Bəşirova, tyutorlar Günay Yusubova və Səbinə İbrahimovanın rəhbərliyi ilə Nizami Gəncəvi məqbərəsini, Nizami muzeyini və Məhsəti Gəncəvi muzeyini ziyarət etmişlər.