Daily Archives: 04 Dekabr 2023

NÖVBƏTİ ELMİ ŞURA KEÇİRİLDİ

GÜNDƏLİK MƏSƏLƏLƏR: 1. Tədris prosesinin lazımi çap materialları və onların elektron versiyaları ilə təminatı vəziyyəti. (Kafedra müdirləri, Dekan müavini) 2. İnformatika və Cəbr kafedrasında fənn proqramlarının və fənlər üzrə sillabusların  yoxlanması və Fakültə Elmi Şurasında müzakirəsi. (Tədris metod komissiya sədri) 3. Cari məsələ 1.R.u.f.d., dos.O.Hüseynov 2. R.ü.f.d.,b/m.R.Məmmədov 3. R.ü.f.d., b/m.N.Bəşirova 4. R.ü.e.d.,Prof. O.Rzayev 5. R.ü.f.d.,dos.İ.

Read More