NÖVBƏTİ ELMİ ŞURA KEÇİRİLDİ

GÜNDƏLİK MƏSƏLƏLƏR:

1. Tədris prosesinin lazımi çap materialları və onların elektron versiyaları ilə təminatı vəziyyəti. (Kafedra müdirləri, Dekan müavini)

2. İnformatika və Cəbr kafedrasında fənn proqramlarının və fənlər üzrə sillabusların  yoxlanması və Fakültə Elmi Şurasında müzakirəsi. (Tədris metod komissiya sədri)

3. Cari məsələ

1.R.u.f.d., dos.O.Hüseynov

2. R.ü.f.d.,b/m.R.Məmmədov

3. R.ü.f.d., b/m.N.Bəşirova

4. R.ü.e.d.,Prof. O.Rzayev

5. R.ü.f.d.,dos.İ. Cabbarov

6. R.ü.f.d. dos.S.Zeynallı

7. b.m.,N.İsmayılov (FHT-nın sədri)

8. T.ü.f.d.,dos.N.Tağıyeva

9. R.ü.f.d.,dos.M.Həsənova

10. R.ü.f.d.,dos.T.Məmmədov

11. R.ü.f.d.,dos.Z Abbasov

12. R.ü.f.d.,dos.G.Verdiyeva

13. R.ü.f.d.,b.m.E.Cəfərli

14. b.m., C.Məmmədova

16. O.Mustafayeva (fakültə TEC-nin sədri)

17. L.Paşayeva (fakültə THT-nin sədri)

18. Ə.İsmayılov (fakültə TGT-nin sədri)

  FAKÜLTƏ DEKANI:                       DOS. O.M. HÜSEYNOV