Riyaziyyat-informatika fakültəsinin Novruz şənliyi

15 mart 2017-ci il tarixində Riyaziyyat-informatika fakültəsinin kollektivi “Novruz şənliyi” tədbiri keçirdi. Tədbirdə fakültə dekanı dos.O.Hüseynov, prof.Ə.Quliyev, Humanitar məsələlər üzrə prorektor dos.G.Fətəliyeva çıxış etdilər. Tələbələrin iştirakı ilə maraqlı səhnəciklər və musiqi kompazisiyaları təqdim olundu.

P R O Q R A M 

 1. Himn (tələbələrdən ibarət xor)
 2. Giriş sözü – çıxış edir Universitetin rektoru prof.Y.Yusibov
 3. Çıxış – Dekan dos.O.Hüseynov
 4. Səhnəcik – BANKDA OĞURLUQ
 5. Mahnı – XOŞDUR MƏNƏ
 6. Səhnəcik – YAMSILAMOZ
 7. Hakışta
 8. Səhnəcik – DEKANLİQ
 9. Mahnı “SƏMƏNI NAZLI GƏLIN”
 10. RƏQS
 11. SƏHNƏCIK “SƏHV DÜŞƏNDƏ YERİMİZ”
 12. DİABLO qrupunun töhvəsi
 13. Şer “NOVRUZ BƏNZƏTMƏLƏRİ”
 14. Çıxış – Universitetin Tədrisin təşkili və Təlim Texnologiyaları üzrə prorektoru dos.F.Məmmədov
 15. Tədbirin bağlanması – Universitetin Humanitar məsələlər üzrə prorektoru dos.G.FƏTƏLİYEVA
 16. YEKUN – “TORPAĞIN SƏSI” (tələbələrdən ibarət xor)