”İnkişafın professional straterdigiyası”

? ?

Rəsmi məktub əsasinda14, 15, 16 dekabr 2016-cı il tarixdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər fondunun  və Gəncə Dövlət Universitetinin  dəstəyi, Universitet Tələbə Elmi Cəmiyyətinin, Pedaqoji fakültənin Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri baş müəllim Telli Cabbarovanın  təşkilatciliği ilə ”İnkişafın professional straterdigiyası” mövzusunda tələbələrimizətəlim kursu kecirilmişdir.

14 dekabr 2016-cı il tarixdə II tədris binasının Akt zalinda ” İnkişafın professional straterdigiyası” təlim kürsununaçilişı oldu. Pedaqoji fakultə Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədrı baş müəllim Telli Cabbarova cıxışında layhədə 50 nəfər tələbəyə təlim kursunun tədrisi nəzərdə tutulduğunu, üç gün müddətində işgizar şəkildə keçiriləcəyini, təlimdə tələbələrimiz fərdi inkişafın professional strategiyası,gələcək həyat planları, kariyera quruculuguna təsir edən amillər haqqinda optimal bilik və bacariqlara yiyələnəcəklərini qeyd etdi. Bizə bu yüksək səraiti yaratdiğına görə layihənin gerçəkləşməsində gənc nəslə diqqət və qayğı göstərən Hörmərli rektorumuz prof.Y.Yusibova, Elm və innovasiyalar üzrə prorektorumuz dos.Pərvin Kərimzadəyə, Universitet Emi Cəmiyyətinin sədri dos.Sahil İbrahimliyə, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondunun ekspert təlimçısi Mübariz Qasimova, Pedaqoj fakültənin dekani dos.B.Apoyevə və Riyaziyyat-informatika fakültəsinin dekanı dos.O.Hüseynova öz təsəkkürümü bildirirəm.

?   ?

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondunun ekspert təlimçisi Mübariz Qasimov və Pedaqoji fakültənin Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri Telli Cabbarovanın  təşkilatçiliği ilə ”İnkişafın professional straterdigiyası” təlim kursu 50 nəfər tələbəyə üç gün səhər 9.00-dan saat 13.00-a kimi keçirildi. Təlimdə Pedaqoji fakültənin Təhsildə psixoloji xidmət ixtisasının II,III,IV kurs, Məktəbəqədər təlim – tərbiyə ixtisasının II kurs, Ryaziyyat-informatika fakültəsinin Riyazyyat və inrormatika ixtisasinin III kurs tələbələri fəal iştirak etdilər.Gənc nəslin səxsiyyət kimi formalaşmasında, asudə vaxtinin səmərəlikecirilməsində, dünyagöruşüvə intellektinin inkişafında,dövlət quruculuğuna olan inamın artırılmasında GDU-nun TEC-ləri daim Elmi seminarlar,fənn olimpiyadaları,təskil edirlər.

Mübariz Qasımov təlim prosesində tədbirin yüksək təşkilatçılıq səviyyəsində  keçirilməsınə, tələbələrin daha cox fəallığından razı qaldi. Ən fəal tələbələrin adlarini qeyd etdi. 16 dekabr 2016-cı il tarixdə II tədris binasının akt zalinda  yekun iclasi kecirildi. İclasda Pedaqoji fakültə dekani dos.B.Apoyev,təlim və tədrisin təşkili üzrə dekan müavini b.m.İ.Haqverdiyev, TEC sədri və layihənin təşkilatçısı b.m.T.Cabbarova,Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondunun ekspert təlimçisi Mübariz Qasimov tələbələri “Diplomla” mükafatlandırdılar. Pedaqoji fakültə TEC-nin sədri b.m.T.Cabbarovanın təşkilatçılığı 14, 15, 16 dekabr 2016-cı il tarixdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər fondunun və Gəncə Dövlət Universitetinin dəstəyi ilə ”İnkişafın professional straterdigiyası” təlim kursu layihəsi uğurla başa çatdi.İştirakçı tələbələrimizi təbrik edir, yeni layihələrdə daim uğur qazanmaqlarını arzulayiram.