AÇIQ DƏRS

5 aprel 2017-ci il tarixdə Gəncə Dövlət Universitetinin Riyaziyyat – informatika fakültəsində Riyaziyyat müəllimliyi ixtisasının II  kursunda  Ümumi Riyaziyyat kafedrasının p.f.d.,baş müəllimi Cəfərli Esmira Vahid qızının “Uyğunluğun növləri, xassələri və tətbiqləri” mövzusunda açıq dərsi olmuşdur. Dərsdə fakültə dekanı dos.O.Hüseynov, professor Ə.Quliyev, dos.E.Cavadov, dos.C.İbrahimov, Ümumi riyaziyyat kafedrasının müdiri dos.M.Mustafayev, kafedra əməkdaşları dos.M.Rəhimova, b.m.Ş.Hüseynova iştirak etmişlər. Açıq dərs yüksək qiymətləndirildi.